Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Podsumowanie realizacji projektu PROM na UMB

  30.11.2022 12:35
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB informuje, że 31 października 2022 r. zakończono realizację projektu pn. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. 
  Warto dodać, że projekt realizowano przed ponad 3 lata, począwszy od 1 października 2019 r., a jego realizacja przypadła na okres pandemii COVID-19.
  Mimo zaistnienia siły wyższej, jaką niewątpliwie była pandemia, udało się w pełni zrealizować cele projektu. Ponadto, osiągnięto wskaźniki wyższe niż zakładano we wniosku o dofinansowanie. Pierwotnie, zakładano udział 16 uczestników, a dzięki zagospodarowaniu oszczędności projektowych ostatecznie udało się zrealizować międzynarodowe mobilności dla 23 osób.
  Projekt był realizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej we współpracy z pracownikiem wdrażającym wymianę stypendialną na uczelni - dr hab. Piotrem Zabielskim, kierownikiem Zakładu Biologii Medycznej UMB.

   

  Podsumowanie realizacji projektu:

  - w trakcie realizacji projektu, tj. od 01.10.2019 do 31.10.2022 r. 23 uczestników projektu zrealizowało krótkoterminowe mobilności. Wśród uczestników aż 20 osób stanowili doktoranci lub doktorantki, z czego 3 osoby to doktoranci, którzy przyjechali na UMB z zagranicy. (z Finlandii, Niemczech i Ukrainy). Poza doktorantami, w wymianie stypendialnej wzięło udział 3 przedstawicieli kadry akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  - stopień wydatkowania środków w projekcie wyniósł prawie 98,3%, co oznacza, że wydano 290 232,9 PLN z 295 280,00 PLN.

   

  Wyjazdy zagraniczne pracowników i doktorantów UMB obejmowały wyjazdy do następujących ośrodków zagranicznych lub na konferencje międzynarodowe:

  - University of Turku (Finlandia) - 1 uczestnik,
  - University of Pittsburg Medical Center (UMC) w USA - 1 uczestnik,
  - Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych , a także Centrum Zdrowia Metabolicznego, będące częścią Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Cornella (Weill Cornell Medicine) z siedzibą w Nowym Jorku, USA - 1 uczestnik,
  - University Medicine Greifswald (Niemcy) - 3 uczestników,
  - Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (Utrecht, Holandia) - 1 uczestnik,
  - Moreira Lab, Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra (Portugalia) - 1 uczestnik,
  - Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) w Davos (Szwajcaria) - 1 uczestnik,
  - Chromatin Dynamics and Metabolism in Cancer lab w Institut Gustave Roussy (Villejuif) (Francja) - 3 uczestników,
  - Instytut Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (Niemcy) - 1 uczestnik,
  - Przedsiębiorstwo zagraniczne Optics 11 Life z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) - 1 uczestnik,
  -  konferencja międzynarodowa pn. „Ninth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2021 Conference) w Herceg Novi (Czarnogóra) - 4 uczestników,
  -  konferencja międzynarodowa pn. "European Congress of Endocrinology ECE-2022", która odbyła się w terminie 21-24 maja 2022 r. w Mediolanie (Wlochy) - 1 uczestnik,
  - konferencja międzynarodowa pn. "24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine & 16th Asia-Pacific Congress of Clinical Biochemistry", która odbyła się w Seulu (Korea Południowa) w terminie 26-30 czerwca 2022 r. - 2 uczestników.
   
  Doktorantki zagraniczne, które przyjechały na UMB pochodziły z następujących ośrodków akademickich:
  - University of Turku (Finlandia) - 1 uczestnik,
  - University Medicine Greifswald (Niemcy) - 1 uczestnik,
  - Danylo Halytsky Lviv National Medical University (Ukraina) - 1 uczestnik.

   

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  pasek logotypów Fundusze Europejskie POWER, RP, UE, NAWA

  „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

   

   

  Powrót