Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu NAWA ”Solidarni Białorusią – Solidarni z Naukowcami”

  03.03.2023 16:14
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  28 lutego 2023 roku zakończono realizację projektu pn. „Aktywność fizyczna oraz strategie radzenia sobie w czasie pandemii COVID-19 wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych po obu stronach granicy wschodniej w kontekście dynamicznych zmian sytuacji epidemiologicznej”. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z Naukowcami”. Inicjatywa to wyraz solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i wsparcie represjonowanych naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce.

  Dzięki realizacji projektu dr Andrei Shpakou, docent z Katedry Teorii Kultury Fizycznej i Medycyny Sportowej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W ramach projektu osiągnięto m.in. następujące rezultaty:

  • Opublikowano 3 artykuły naukowe opisujące wyniki badań,
  • Przedstawiono wyniki badań na następujących spotkaniach naukowych:

  1. Konferencja pt. „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Polska-2022” w Krakowie,

  2. Forum naukowo-warsztatowe pt. „Arteterapia jako nowoczesna forma pracy z pacjentem” w Szczecinie,

  3. Międzynarodowy Webinar pt. „Wyzwania ratownictwa medycznego” w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

  4. Forum edukacyjne „Edukacja i wychowanie poprzez sport” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

  Ponadto w celu realizacji założeń projektowych w zakresie doskonalenia kwalifikacji, dr Shpakou ukończył szkolenia: “Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami” w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie  oraz „Statystyka w medycynie - metody podstawowe” w „StatSoft Polska”. Uczestniczył również w XXI Międzynarodowych Warsztatach Kardiologicznych „Wschód-Zachód 2022” w Białymstoku oraz w warsztatach podczas 19. Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii w Gdyni.

  Realizacja celów projektowych przyczyniły się zarówno do rozwoju naukowego białoruskiego badacza, jak również wzmocnienia potencjału badawczego uczelni w zakresie badań dot. nauk o zdrowiu. Warto w szczególności wyróżnić publikację białoruskiego naukowca we współpracy m.in. z naukowcami UMB pn. „Stress Perception and Coping Strategies of Students on Both Sides of the EU’s Eastern Border during the COVID-19 Pandemic” w International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 4,614).

  Opiekunami naukowymi doktora byli prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak – Prodziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu ds. Ewaluacji i Nauki oraz dr hab. Mateusz Cybulski – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów.

  Uzyskane rezultaty stały się podstawą do dalszej współpracy. Do ważnych osiągnięć należy również zaliczyć otrzymanie dofinansowania na kolejny projekt pt. „Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce”, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (kwota finansowania: 237 250 zł, okres realizacji projektu: 01.01.2023-31.12.2023).

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Projekt jest finansowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Solidarni z Białorusią-Solidarni z Naukowcami”.

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/nawa1%281%29.gif?2017

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  To do in progress done

  Zdjęcie: @andrey_popov - stock.adobe

   

  Powrót