Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  NAWA ogłosiła nabór do programu „Partnerstwa Strategiczne”

  30.10.2023 08:16
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu „Partnerstwa Strategiczne”.

  Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo.

  W Programie wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej z przynajmniej jednym partnerem strategicznym (a maksymalnie 6 partnerami strategicznymi). Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą.

  Partnerem wspierającym mogą być podmioty z Polski należące do kategorii uprawnionych Wnioskodawców – maksymalna liczba partnerów wspierających to 2.

  W składanym wniosku o finansowanie należy szczegółowo opisać kluczowy obszar współpracy, jaka zostanie podjęta i zrealizowana — z każdym z Partnerów Strategicznych. Wniosek składany jest w języku polskim.

  Budżet tegorocznej edycji programu Partnerstwa Strategiczne wynosi 20 mln zł.

   

  Najważniejsze informacje:

  - maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 2 000 000 zł,

  - nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 stycznia 2024 roku godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

  Uwaga: NAWA nałożyła limit składanych wniosków przez jedną instytucję do 3.

  W imieniu uczelni, wnioski w systemie NAWA będą składane wyłącznie przez Dział Współpracy Międzynarodowej,

  - ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

  - realizacja pojedynczego projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 września 2024 roku a 31 sierpnia 2026 roku.

   

  Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

  1. organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji - w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych  przedsiębiorstw/Partnerów;

  2. rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;

  3. opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;

  4. tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;

  5.prowadzenie wspólnych badań naukowych, prac badawczych i badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku) oraz prezentacja i publikacja wyników tych działań;

  6. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów;

  7. rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;

  8. nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych.

   

  Budżet projektu może objąć m.in.:

  • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie: - Uwaga: łączna kwota kosztów wynagrodzeń nie może przekroczyć 30% wartości Projektu;
  • Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu;
  • Koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach w kraju lub za granicą;
  • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

   

  Szczegółowe informacje na temat warunków naboru dostępne są w Ogłoszeniu o naborze.

   

  Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej:

  Jakubem Wszeborowskim, tel. +48 85 686 51 81, jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

  Sylwią Klepacką, tel. +48 85 686 51 80, sylwia.klepacka@umb.edu.pl

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót