Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Trwa nabór do 6 programów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta!

  22.03.2024 13:17
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Trwa kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych założony w 1946 r. W Polsce Program Fulbrighta działa już od 1959 r. i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. Uczestnictwo w Programie Fulbrighta jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych doświadczeń naukowych i osobistych, w tym nawiązanie kontaktu z amerykańskimi uczelniami w celu przeprowadzenia badań bądź rozpoczęcia studiów magisterskich lub doktoranckich, poznanie interesujących ludzi oraz zanurzenie się w amerykańskiej kulturze i krajobrazie.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z programami, do których prowadzona jest aktualnie rekrutacja:

   

  Junior Research Award 2025-26

  Fulbright Junior Research Award 2025-26 to program dla osób z polskim obywatelstwem przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

  Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można też składać wnioski o 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Nabór wniosków trwa do 6 września br.

  Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

   

  Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26

  Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26 to program dla osób z polskim obywatelstwem przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem stypendium, trwającego od 8 do 10 miesięcy jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane jest we współpracy z Rogala Lab. Nabór wniosków trwa do 6 września br.

  Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/#stanford

   

  Graduate Student Award 2025-26

  Fulbright Graduate Student Award 2025-26 to program dla osób z polskim obywatelstwem, zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration) za wyjątkiem programu LLM in International Human Rights Law współfinansowanego przez Komisję we współpracy z University of Notre Dame. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Osoby składające wniosek muszą posiadać stopień Magistra do czerwca w roku wyjazdu. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br.

  Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

   

  Graduate Student Award LLM in International Human Rights Law at University of Notre Dame 2025-26

  Nowość! W ramach konkursu Graduate Student Award można złożyć wniosek o jednoroczne stypendium na odbycie studiów LLM in International Human Rights Law na University of Notre Dame. Osoby składające wniosek muszą posiadać stopień Magistra prawa i polskie obywatelstwo. Stypendium jest oferowane we współpracy z the Law School of the University of Notre Dame. Tematyka programu studiów obejmuje m.in. prawa obywatelskie i polityczne, globalną sprawiedliwość rasową, wolność religijną, międzynarodowe prawo karne dotyczące masowych zbrodni i autorytaryzmu, a także aspekty praw gospodarczych, społecznych i kulturowych związanych z wyzwaniami globalnego ubóstwa, zrównoważonego rozwoju, transgranicznymi nadużyciami praw człowieka przez korporacje, zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska i wiele innych. Wymogi oraz procedura selekcyjna pozostają takie same jak dla kandydatów i kandydatek do programu Graduate Student Award. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br.

  Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/#llm

   

  Senior Award 2025-26

  Fulbright Senior Award 2025-26 to program umożliwiający osobom z polskim obywatelstwem zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 5 czerwca br.

  Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

   

  STEM Impact Award 2024-25

  Fulbright STEM Impact Award 2024-25 to program dla osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 20 maja br.

  Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/

   

  Aby dowiedzieć się więcej o programach Fulbrighta zachęcamy do obejrzenia nagrania pierwszego spotkania informacyjnego online.

  Uczelnie mogą zapraszać  Ambasadorów i Ambasadorki Programu Fulbrighta do przeprowadzenia spotkań stacjonarnych (bądź online), podczas których podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu w Stanach i udzielą wskazówek jak wzmocnić wniosek zgłoszeniowy. Ambasadorzy i Ambasadorki działają w 12 ośrodkach akademickich w Polsce: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Lista oraz dane kontaktowe Ambasadorów i Ambasadorek znajdują się na stronie: https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/

  Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach, a także komplet materiałów promocyjnych znajdują się na stronie: https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

  W razie pytań dotyczących poszczególnych konkursów proszę kontaktować się bezpośrednio z koordynatorkami programów: 

   

  Źródło treści: NAWA

  Źródło zdjęcia: Adobe Stock, @tashatuvango

  Powrót