Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Ruszył nabór wniosków w programie Bekker NAWA na mobilności zagraniczne

  22.03.2024 14:22
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej
   
  bekker nawa
   
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB informuje, że ruszył siódmy nabór do programu Bekker NAWA.
   
  Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych zagranicznych ośrodków badawczych
  oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom:
  - możliwość odbycia stażu podoktorskiego,
  - realizację części kształcenia doktorskiego,
  - prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery,
  - pozyskanie materiałów do pracy naukowej lub publikacji,
   
  Warto dodać, że Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. NAWA nie wprowadza również ograniczeń co do wieku Wnioskodawców oraz co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.
   
  Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia finansowe:
  1) Stypendium miesięczne w wysokosci:
  a) 3750 PLN w przypadku doktoranta lub
  b) 7500 PLN w przypadku osoby z doktoratem.
  2) Miesięczny ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w zależności od kraju wyjazdu - w wysokości 4000 PLN/6000 PLN/8000 PLN lub 12000 PLN.
  3) Ryczałt na koszty podróży w obie strony (w zależności od Państwa, którego dotyczy wyjazd w wysokości od 1000 PLN do 6500 PLN).
  4*) Miesięczne wsparcie w przypadku gdy w wyjeździe uczestniczy niepełnoletnie dziecko lub dzieci Stypendysty w wysokości 2 000 PLN na każdy miesiąc.
  5*) Zwiększenie ryczałtu na koszty utrzymania o 2000 PLN miesięcznie (w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności).
   
  Szczegółowe informacje o budżecie projektu znajdują się w treści ogłoszenia o naborze na stronie NAWA - link poniżej.
   
  Wnioski są składane w systemie NAWA przez uprawnionych Wnioskodawców, do których należą:
  1) Osoby nieposiadające stopnia doktora (doktoranci uczęszczający do Szkoły Doktorskiej lub pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni nie posiadający stopnia doktora)
  2) Naukowcy (posiadający minimum stopień naukowy doktora lub równorzędny).
   

  Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie od 21 marca do 31 maja 2024 r., w systemie teleinformatycznym NAWA.

  Więcej informacji o naborze, a także załączniki do ogłoszenia (wzór wniosku, wzory raportów i innych dokumentów) znajdują się w poniższym linku na stronie NAWA.

   

  Ogłoszenie o naborze Bekker NAWA 2024 wraz z załącznikami

   

  ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA (W RAMACH Q&A) zebranymi w ramach poprzedniego naboru (z 2023 r.).

   

  Przykładowe historie sukcesu pracowników UMB w aplikowaniu o stypendium w programie BEKKER NAWA

   

  Wśród dotychczasowych stypendystów tego prestiżowego programu są również naukowcy z UMB. Zachęcamy do przeczytania relacji z realizacji projektu stypendystki I edycji programu NAWA im. Bekkera, dr hab. Anny Gromotowicz-Popławskiej, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  Fragment relacji:

  „Byłam beneficjentką pierwszej edycji Programu im. Bekkera ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w 2018 roku. Uzyskałam finansowanie projektu "The role of nongenomic pathway in the mechanism of aldosterone prothrombotic action", który zrealizowałam w trakcie swojego 3-miesięcznego pobytu w Harvard Medical School (Boston, USA) w 2019 roku. Dzięki przyznanemu finansowaniu mogłam zrealizować swoje badania w znakomitym ośrodku, w zespole Profesora Gordona Williamsa, który stanowi autorytet w dziedzinie nauki, w której realizuję się naukowo (…). Chciałabym także podkreślić, że sama procedura aplikowania w konkursie im. Bekkera nie była skomplikowana”.

  Pełna relacja z wyjazdu Pani Dziekan dostępna jest TUTAJ.

   

  Z kolei jednym ze 135 laureatów III edycji Programu im. Bekkera jest dr n. farm. Magdalena Kusaczuk, pracująca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej UMB. Stypendystka programu Bekkera prowadziła badania na Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) przez okres 4 miesięcy, tj. od 28 marca do 28 lipca 2021 r. W ramach otrzymanego stypendium Pani Doktor realizowała projekt pt: ,,Effect of cannabinoids on glioblastoma epigenetic modifications’’, którego głównym celem było badanie wpływu kanabinoidów oraz wybranych modulatorów epigenetycznych na hamowanie proliferacji komórek glejaka in vitro, a także określenie wzajemnych interakcji pomiędzy terapeutykami, co jest kluczowym aspektem przy ustalaniu możliwych terapii skojarzonych. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej zorganizuje w połowie kwietnia br. webinarium dla doktorantów i pracowników UMB na temat aplikowania w programie Bekkera. Szczegóły wkrótce.

   

  Zachęcamy do aplikowania!

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Powrót