Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Oferta mobilnościowa do słowackich uczelni wyższych i jednostek badawczych

  26.03.2024 08:08
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że ruszył nabór Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej służący wspieraniu mobilności, w ramach którego będzie możliwe otrzymanie stypendiów na pobyty studyjne, badawcze, rezydencje artystyczne i wykłady gościnne w roku akademickim 2024/2025. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00. Wnioski o stypendia można składać online przez stronę www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk.

   

  Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu wspieranie mobilności studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów poprzez zachęcanie ich do pobytów na uczelniach wyższych oraz w jednostkach badawczych na Słowacji. Podstawowe informacje o programie zawarto w załączonej ulotce. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej programu www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk.

   

  Stypendia przeznaczone są również dla mających stałe miejsce zamieszkania na Słowacji studentów, doktorantów i postdoktorantów słowackich szkół wyższych i jednostek badawczych. Osobom tym przyznaje się stypendia na pokrycie kosztów utrzymania na czas pobytu studyjnego i/lub pobytu badawczego w trakcie studiów II stopnia, pobytu studyjnego i/lub pobytu badawczego/rezydentury artystycznej w trakcie studiów doktoranckich lub postdoktoranckiego pobytu badawczego na wybranej uczelni zagranicznej lub w wybranej jednostce badawczej.

   

  Ewentualne pytania dotyczące Narodowego Programu Stypendialnego można przesyłać bezpośrednio do administratorów programu wyznaczonych do kontaktu w przypadku osób ubiegających się o stypendia z zagranicy: Silvia Lipovska (nsp-foreign2@saia.sk — w przypadku studentów i doktorantów) oraz Ondrej Aradsk (nsp-foreign@saia.sk— w przypadku nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczych i/lub artystów).

   

  Narodowy Program Stypendialny — NŚP to program przyjęty przez Rząd Republiki Słowackiej. finansowany z budżetu Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu. Wsparcie administracyjne Narodowego Programu Stypendialnego zapewnia —na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji. Nauki, Badań i Sportu — SAIA, n. o. Stypendyści NŚP są stypendystami Rządu Republiki Słowackiej.

   

  Źródło treści: Ambasada Republiki Słowackiej

  Źródło zdjęcia: Adobe Stock, @Denys Rudyi

  Powrót