Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  NAWA ogłosiła nabór na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami

  05.04.2024 12:22
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

  Wspólne projekty badawcze NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

  Nabór trwa do 28 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

  Projekty realizowane mogą być w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez niemieckich partnerów do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnera, które mają taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

  Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w kraju partnera zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron. Po zakończeniu krajowej oceny, wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokonuje wyboru Projektów rekomendowanych do finansowania.

   

  Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 zł.

  Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
  a) stawka jednostkowa na koszty utrzymania i zakwaterowania dla naukowców z Polski w kraju partnera lub naukowców z kraju partnera w Polsce – w wysokości 400 zł dziennie w przypadku pobytu trwającego do 11 dni; w przypadku pobytu dłuższego stawka jednostkowa wynosi 4 400 zł na cały pobyt.
  b) stawka jednostkowa na koszty podróży dla naukowców z Polski do Niemiec –w wysokości 1500 zł. Powyższa stawka stanowi kwotę łączną na podróż w obie strony dla jednej osoby.

  Wydatki związane z prowadzeniem badań i wszelkie inne poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

   

  Ogłoszenie o naborze (zaproszenie do składania wniosków) dostępne jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej.

  1. Zaproszenie do składania wniosków Niemcy 2024
  2. Joint research projects Germany 2024 Call

   

  Informacja o naborze wniosków po stronie niemieckiej (w DAAD) jest dostępna TUTAJ.

   

  W przypadku zainteresowania aplikowaniem, należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 85 686 51 81 lub +48 85 686 51 80.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót