• Ostatnia zmiana 15.05.2018 przez Biuro Rektora

  Komisje konkursowe

   

  Komisja konkursowa ds. Stanowisk Profesora Zwyczajnego:

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan danego wydziału
  • prof. dr hab. Zenon Mariak          
  • prof. dr hab. Barbara Malinowska
  • prof. dr hab. Barbara Bień

   

  Komisja konkursowa ds. stanowisk profesora nadzwyczajnego (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim)

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  • prof. dr hab. Otylia Kowal- Bielecka
  • prof. dr hab. Barbara Mroczko
  • prof. dr hab. Krzysztof Sobolewski

   

  Komisja konkursowa ds. pełnienia funkcji kierowniczych  (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim)

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
  • prof. dr hab. Jacek Szamatowicz
  • dodatkowo w przypadku postępowania mającego na celu powołanie kierownika kliniki – kierownik podmiotu leczniczego lub wyznaczona przez niego osoba

   

  Komisja konkursowa ds. stanowisk profesora nadzwyczajnego (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  • prof. dr hab. Halina Ostrowska
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Komisja konkursowa ds. pełnienia funkcji kierowniczych (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  • prof. dr hab. Halina Ostrowska
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Komisja Konkursowa ds. stanowisk profesora nadzwyczajnego (Wydział Nauk o Zdrowiu)

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska- Gajewska
  • prof. dr hab. Alicja Wasiluk

   

  Komisja Konkursowa ds. pełnienia funkcji kierowniczych (Wydział Nauk o Zdrowiu)

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska
  • prof. dr hab. Alicja Wasiluk
  • dodatkowo w przypadku postępowania mającego na celu powołanie kierownika kliniki – kierownik podmiotu leczniczego lub wyznaczona przez niego osoba