• Ostatnia zmiana 10.06.2021 przez Biuro Rektora

  Komisje konkursowe

   

  Komisja konkursowa ds. Stanowisk Profesora Zwyczajnego:

  • Rektor lub wyznaczony Prorektor
  • Dziekan lub wyznaczony Prodziekan danego wydziału
  • prof. dr hab. Zenon Mariak          
  • prof. dr hab. Barbara Malinowska
  • prof. dr hab. Barbara Bień