Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dofinansowanie ze środków rezerwy dydaktycznej .