Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wybory uzupełniające do Senatu spośród grupy profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarskiego na kadencję 2016 - 2020.