Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Uczelniana Komisja Wyborcza.