• Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej