• Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim