Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  prof. dr hab. Irina Kowalska Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

  26.05.2023 15:12
  Autor: Administrator UMB

  Podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (18-20.05.2023r.) wybrano nowe władze Towarzystwa na lata 2023-2027. Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego została Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych prof. dr hab. Irina Kowalska, a Sekretarzem - prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska.

  Więcej o udziale naukowców UMB podczas Zjazdu

  prof. dr hab. Irina KowalskaProf. dr hab. Irina Kowalska - jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Aktualnie jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcję kierownika. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

  Głównym kierunkiem pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych (IF-352; pkt. MEiN – 4506; indeks Hirsha-28 wg WoS CC). Była kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych finansowanych centralnie. Za osiągnięcia naukowe była 8-krotnie nagradzana zespołową nagrodą Ministra Zdrowia, otrzymała również nagrodę naukową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz wielokrotnie nagrody zespołowe Jego Magnificencji Rektora UMB. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Erasmus+, w ramach którego studenci wszystkich kierunków studiów UMB mogą realizować część programu studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie (2012-2016, 2016-2020) funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2020 roku została ponownie powołana do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kolejną kadencję.

  Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2015-2019 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Nagród; jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W latach 2016-2018 była członkiem Komisji Nauk o Życiu PAN, Oddział w Olsztynie i w Białymstoku.

  Prof. dr hab. Irina Kowalska bierze czynny udział w kształceniu kolejnych pokoleń lekarzy. Jest kierownikiem specjalizacji lekarzy kształcących się w dziedzinie chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Jest przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w dziedzinie chorób wewnętrznych dla lekarzy oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez CEM w dziedzinie diabetologii. W roku 2019, decyzją Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, została powołana na przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji z diabetologii. W 2020 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Powrót