Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Uroczyste wręczenie nagród Nauczycielom Akademickim za rok 2022

  15.12.2023 14:44
  Autor: Administrator UMB

  Ponad 400 nauczycieli akademickich UMB otrzymało nagrody Rektora za 2022r.

  Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przystrojona świątecznie aula zgromadziła dydaktyków, młodych i doświadczonych naukowców, osoby wyróżnione za całokształt dorobku, czy tych pracowników którzy pozyskali znaczące finansowanie grantów badawczych. Kapituła złożona ze studentów uhonorowała także „Najlepszych Nauczycieli Akademickich”. W imieniu władz rektorskich Wspólnotę Akademicką przywitał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – prof. dr hab. Marcin Moniuszko. Podziękował wszystkim za ich ciężką pracę na rzecz Uczelni i zachęcał do naukowej współpracy. Prorektor, prof. dr hab. M. Moniuszko skierował do zgromadzonych ciepłe słowa świątecznych i noworocznych życzeń.

  Za 2022r. do nagród rektora UMB zakwalifikowano za ubiegły rok 444 wnioski, w tym:

  • 10 wniosków o nagrodę naukową za pozyskanie grantu na działalność naukową,
  • 360 o nagrodę naukową za prace publikowane w czasopismach posiadających punktację MEiN i uzyskane patenty,
  • 64 o nagrodę dydaktyczną
  • 10 o nagrodę za całokształt dorobku.

   

  W tym roku Nagrodą za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego zostały uhonorowane następujące osoby:

  • prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  • prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  • prof. dr hab. Róża Wiśniewska
  • dr hab. Dorota Rożkiewicz
  • dr hab. Mariusz Skotnicki
  • dr Dorota Dryl
  • dr Doktor Witold Olański
  • dr Doktor Julia Sawicka
  • dr Doktor Marek Stankiewicz
  • dr Doktor Grażyna Tokajuk

   

  Kapituła Studencka przyznała tytuł Najlepszego Nauczyciela Akademickiego w ramach nagród dydaktycznych:

   

  Nagrody dydaktyczne I stopnia otrzymali:

  • dr hab. Dorota Lemancewicz (z Wydziału Lekarskiego)
  • dr Justyna Brańska-Januszewska (z Wydziału Farmaceutycznego)
  • mgr Rafał Modzelewski (z Wydziału Lekarskiego)

   

  Nagrody dydaktyczne II stopnia:

  • dr hab. Kamil Grubczak (z Wydziału Lekarskiego)
  • dr hab. Tomasz Rusak (z Wydziału Farmaceutycznego)
  • dr Agnieszka Dakowicz (z Wydziału Nauk o Zdrowiu)

   

  Nagrody dydaktyczne III stopnia:

  • prof. dr hab. Wiesława Niklińska (z Wydziału Lekarskiego)
  • dr hab. Marzena Garley i Docent Edyta Rysiak (z Wydziału Farmaceutycznego)
  • dr Katarzyna Kaniewska (z Wydziału Nauk o Zdrowiu)

   

  W tym roku Rektor UMB po raz pierwszy postanowił wyróżnić 21 młodych naukowców z największym współczynnikiem IF zgłoszonych publikacji, w których młody naukowiec jest pierwszym autorem:

  • dr Monika Gudowska-Sawczuk
  • dr hab. Anna Puścion-Jakubik
  • dr Krzysztof Mińczuk
  • dr Doktor Joanna Potaś
  • dr Doktor Luis Felipe Padilla Martinez
  • dr Doktor Angelika Buczyńska
  • dr Klaudia Sztol-Sztener
  • dr Julia Nowowiejska
  • dr Monika Zajkowska
  • dr Katarzyna Zdanowicz
  • dr Sinemyiz Atalay Ekiner
  • dr Katarzyna Jakimiuk
  • dr Jakub Strawa
  • dr Monika Imierska
  • dr Jolanta Weresa
  • drr Katarzyna Olechno
  • dr Doktor Łukasz Szczerbiński
  • mgr Ahsan Hameed
  • dr Monika Konopka-Filippow
  • mgr Magdalena Sawicka
  • lek. Marta Wielogórska-Partyka

  Uroczystość uświetnił swoim występem chór UMB pod dyrekcja prof. dr hab. Anny Moniuszko.

   

  Pełna lista nagrodzonych znajduje się w linku:

  Lista osób nagrodzonych nagrodą Rektora za 2022 rok.

  Powrót