Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  UMB uruchamia nowy kierunek studiów II stopnia- Biostatystyka Kliniczna

  08.03.2024 11:28
  Autor: Administrator UMB

  5 powodów studiowania

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na kierunek Biostatystyka Kliniczna - studia II stopnia - w dwóch specjalnościach: Biostatystyka oraz Bioinformatyka.

  Ten innowacyjny program został stworzony z myślą o pasjonatach matematyki z zainteresowaniem w dziedzinie medycyny. Studia na Biostatystyce Klinicznej II stopnia zapewniają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w planowaniu eksperymentów, wykonywaniu obliczeń oraz analizie danych medycznych.

  Kierunek Biostatystyka Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest pierwszym i jak na razie ciągle jedynym tego typu kierunkiem w Polsce. Po uruchomionych w 2018 r. studiach pierwszego stopnia z Biostatystyki (od 2022 r. Biostatystyki Klinicznej), w 2024 r. ruszają studia drugiego stopnia z Biostatystyki Klinicznej w nowej formule Double Degree, które kończyć się będą nadaniem podwójnego dyplomu magistra: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii, na którym Center for Statistics jest jednym z najsilniejszych ośrodków biostatystycznych w Europie.

  Absolwenci kierunku Biostatystyka Kliniczna otrzymują:

  • flamandzki dyplom ze Statystyki i Data Science (specjalizacja: bioinformatyka lub biostatystyka) wydany przez Universiteit Hasselt,
  • polski dyplom w zakresie biostatystyki klinicznej (specjalności: Bioinformatyka lub Biostatystyka), wydany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • tytuł magistra Statystyki i Data Science (Master od Statistics and Data Science) (specjalizacja: bioinformatyka lub biostatystyka) na Universiteit Hasselt
  • tytuł magistra Biostatystyki Klinicznej (Master of Clinical Biostatistics) (specjalności: Bioinformatyka lub Biostatystyka) na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  Zajęcia będą prowadzone na pierwszym roku przez doświadczonych wykładowców z UMB, natomiast na drugim roku w formie zdalnej przez pracowników Hasselt University (w języku angielskim).

  Studia magisterskie pozwolą uzupełnić i w pełni ukształtować profil absolwenta Biostatystyki. Studia drugiego stopnia zostały przygotowane głównie z myślą o absolwentach studiów licencjackich z Biostatystyki Klinicznej na UMB, ale nie zamykamy się także na absolwentów innych, pokrewnych kierunków (jak Matematyka, Informatyka itp.), przy założeniu, że kierunki te mają treści w znacznym stopniu zgodne z kierunkiem Biostatystyka Kliniczna.

  PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA Z BIOSTATYSTYKI KLINICZNEJ

   

  Zasady rekrutacji 

  O przyjęcie na kierunek II stopnia Biostatystyka Kliniczna mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia, ale pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Biostatystyka Kliniczna.

  Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu (innego niż z kierunku Biostatystyka Kliniczna) przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia.

  W rekrutacji na kierunek Biostatystyka Kliniczna (realizowany wspólnie z Universiteit Hasselt w Belgii) obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu studiów I stopnia z kierunku Biostatystyka Kliniczna.

   

  W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 10 punktów rankingowych:

  • z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 5,00 punktów (minimalna liczba punktów kwalifikujących to 3,00 pkt) 
  • ze średniej z przebiegu studiów również 5,00 punktów (minimalna liczba to 3,00 pkt).

   

  Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia:

  • od 30 sierpnia do 11 września 2024 r. – rejestracja online, zapisy na kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych,
  • do 12 września 2024 r. – uzupełnianie wyników i wymaganych informacji na koncie w IRK,
  • 13 września 2024 r. – opublikowanie pierwszej listy rankingowej na wszystkich kierunkach,
  • 16-18 września 2024 r. – czas na złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych,
  • 19 września 2024 r. – opublikowanie drugiej listy rankingowej i, w razie potrzeby, ogłoszenie kolejnych list lub naboru dodatkowego.

   

  Szczegółowe informacje o kierunku Biostatystyka Kliniczna II stopnia

   

  Informacje w zakresie rekrutacji udziela:
  Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (skrzydło Pałacu Branickich),
  tel.: (85) 748 55 05, (85) 748 54 73
  e-mail: brip@umb.edu.pl
  Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
   
  Zapraszamy!
  Powrót