Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Pierwsze spotkanie Zespołu Projektowego Od ADEPTA do LIDERA - program rozwoju kompetencji i kwalifikacji na UMB

  27.03.2024 14:45
  Autor: Administrator UMB

  Logotypy

   5 lutego 2024 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Od ADEPTA do LIDERA - program rozwoju kompetencji i kwalifikacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. Projekt ten realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Adrian Chabowski.

   27 marca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Projektowego. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału dydaktycznego UMB poprzez kompleksowe działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje dydaktyczne, cyfrowe oraz związane z zieloną transformacją, zarówno kadry prowadzącej dydaktykę, jak i doktorantów.

   W szkoleniach, kursach, konferencjach oraz studiach podyplomowych przewidzianych w projekcie weźmie udział 358 osób, nauczycieli akademickich i doktorantów naszej Uczelni.

   Warto zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony w lipcu 2023 roku i przeszedł przez 3-etapowy proces oceny, po którym został wybrany spośród 21 innych wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zajął 5. miejsce, co stanowi ogromne wyróżnienie, tym bardziej że jest to jedyna uczelnia medyczna, która otrzymała dofinansowanie na rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę w tym naborze wniosków.

   W skład zespołu zarządzającego projektem wchodzą:

   • Kierownik projektu - prof. dr hab. Adrian Chabowski
   • Kierownik administracyjny projektu - Agnieszka Borawska
   • Specjalista ds. rekrutacji i promocji - Anna Piłaszewicz
   • Specjalistka ds. finansowych – Katarzyna Łupińska
   • Koordynatorzy zadań 1 – 5: Małgorzata Żynel, Agata Kuryga, Marek Sokołowski
   • Ekspertki ds. kompetencji dydaktycznych:
   • dr Agnieszka Lankau (Zadanie 2, 4)
   • mgr Agnieszka Dziadel (Zadanie 1, 3, 5)
   • Ekspert wsparcia kompetencji cyfrowych - dr Jakub Strawa
   • Ekspertka ds. zielonej transformacji - dr Izabela Prokop-Bielenia
   • Konsultantka Szkoły doktorskiej - prof. dr hab. Barbara Mroczko
   • Konsultantka WL - dr hab. Anna Szpakowicz
   • Konsultantka WF - prof. dr hab. Katarzyna Socha
   • Konsultantka WNoZ - dr Michalina Krzyżak

    

   Całkowita wartość projektu wynosi 2 550 420,55 zł, z czego 2 473 907,93 zł stanowi dofinansowanie, w tym 2 104 607,04 zł pochodzi ze środków europejskich. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2024 roku do 30 września 2027 roku.

    

   Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie.

    

    

   Powrót