Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia dotyczący studentów I roku kierunku Techniki Dentystyczne w roku akademickim 2020/2021

  30.09.2020 17:08
  Autor: Administrator UMB

   

  Drodzy Studenci,

  W związku z modyfikacją programu kształcenia przedmiotu ‘’Modelarstwo i rysunek” w ramach Projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  wszyscy Studenci I roku kierunku Techniki Dentystyczne w roku akademickim 2020/21 zostaną  włączeni do Projektu i tym samym staną się jego uczestnikami.

  Uczestnictwo w projekcie będzie wiązało się z obowiązkiem przekazania danych osobowych wymaganych w projekcie, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu realizacji Zadania 3 – Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz Zadania 5 – Modyfikacja programów kształcenia a kierunku Lekarsko – Dentystycznym, realizowanych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (regulamin dostępny w na stronie https://www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Dokumenty do pobrania – Studenci UMB ).

  Powrót