Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia dotyczący studentów i studentek III roku kierunku Techniki Dentystyczne w roku akademickim 2021/2022

  27.09.2021 11:56
  Autor: Administrator UMB

   

  Drodzy Studenci,

  W roku akademickim 2021/2022 w ramach realizacji Projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, została wprowadzona modyfikacja programu kształcenia przedmiotu „Techniki protetyczne” dla studentów II i III roku Kierunku Techniki Dentystyczne.

  Wszyscy Studenci i Studentki III roku kierunku Techniki Dentystyczne uczęszczający na ww. przedmiot z początkiem roku akademickiego 2021/2022 zostaną włączeni do Projektu i tym samym staną się jego uczestnikami.

  Uczestnictwo w projekcie będzie wiązało się z obowiązkiem przekazania danych osobowych, w celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązku monitorowania uczestników projektu zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

  Studenci i Studentki II roku kierunku Techniki Dentystyczne, z uwagi na włączenie do Projektu w roku akademickim 2020/2021, w związku z modyfikacją programu kształcenia przedmiotu ,,Modelarstwo i rysunek”, nie są zobowiązani do ponownego przekazywania danych osobowych wymaganych w projekcie.

  Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia POWER 2014-2020 oraz zakończenia archiwizacji dokumentacji.

  Każdy uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

  Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu realizacji Zadania 3 – Modyfikacja programów kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne oraz Zadania 5 – Modyfikacja programów kształcenia a kierunku Lekarsko – Dentystycznym, realizowanych w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (regulamin dostępny w na stronie https://www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Dokumenty do pobrania – Studenci UMB ).

  Powrót