Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody.
 • Ostatnia zmiana 14.12.2021 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  Nagrody

  PODLASKI LAUR MUZEALNY 2020 DLA MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI UMB
  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zostało wyróżnione w Konkursie Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Podlaskiego - "Podlaski Laur Muzealny 2020". Otrzymaliśmy nagrody w dwóch kategoriach. W kategorii wystawienniczej za wystawę plenerową "Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku". Druga nagroda przypadła nam za wydarzenie pozawystawiennicze "Aula Nobilium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czyli dawny pokój królewski w Pałacu Branickich w Białymstoku" .

                     

   

  ********

  MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI UMB WYRÓŻNIONE PRZEZ STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH, ODDZIAŁ PODLASKI

  Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski uhonorowało Muzeum wyróżnieniem w kategorii WYSTAWA w konkursie pod nazwą PODLASKI LAUR MUZEALNY 2018. Zwycięską wystawą jest nasza najnowsza inwestycja "Spacer w przeszłość Pałacu Branickich w Białymstoku ". Nagrodę odebralismy 31 maja 2019 roku w Muzeum Okręgowym w Suwałkach podczas dorocznych obchodów Dnia Muzealnika w województwie podlaskim. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB reprezentowali: kierownik Muzeum - dr Magdalena Grassmann oraz pracownicy: dr Marta Piszczatowska, mgr Katarzyna Szarejko, mgr Łukasz Baranowski.

   

  MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI UMB WYRÓŻNIONE DWUKROTNIE PRZEZ NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA - 2018, 2016

  Mamy kolejną nagrodę Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji przygotowało w tym roku nie lada gratkę, otworzyliśmy zrewitalizowane piwnice Pałacu Branickich w Białymstoku. Gala wręczenia nagród odbywa się 7 grudnia 2018 roku w zabytkowej hali Szwedzka.com w Warszawie. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB reprezentowane było przez dr Magdalenę Grassmann, kierownika Muzeum oraz Martę Piszczatowską.

                                

   

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB otrzymało wyróżnienie za zaangażowanie w organizację 24. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Uroczysta gala odbyła się 21 listopada 2016 roku we Wrocławiu.

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB od pięciu lat bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. W 2011 roku otwieraliśmy EDD w naszym regionie. Z tej okazji zorganizowaliśmy wystawę "Kamienie milowe białostockiego szpitalnictwa". Otwierał ją ówczesny Prorektor ds. Nauki-obecnie Rektor UMB prof. Adam Krętowski. W 2016 Europejskie Dni Dziedzictwa odbyły się pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki"- uczestnicy spotkania podczas specjalnych spacerów odkrywali pałacowe duchy sztuki i medycyny. W imieniu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB wyróżnienie odebrała Marta Piszczatowska.

   

                                                                            

   

   

  • NAGRODA GŁÓWNA - w kategorii PUBLIKACJA w konkursie na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w województwie podlaskim”

   

  Monografia "Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika" pod redakcją Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego zdobyła główną nagrodę w kategorii PUBLIKACJA w konkursie na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w województwie podlaskim”. Wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Muzeum Pólnocno-Mazowieckim w Łomży podczas organizowanej przez Oddział Podlaski SMP uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Muzealnika.

   

  Statuetka nagrody głównej w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne na Podlasiu w roku 2012, przyznana publikacji z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

   

   Okładka wyróżnionej publikacji w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne na Podlasiu w roku 2012.  Dyplom dla Autorów za najlepszą publikację w dziedzinie muzealnictwa w roku 2012 na Podlasiu.

   

   

   

  •  WYRÓŻNIENIE - w kategorii PUBLIKACJA w konkursie na "Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2013 w regionie podlaskim"


  Monografia DOKTORZY HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 1950-2013 pod redakcją Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej zdobyła WYRÓŻNIENIE w kategorii PUBLIKACJA w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2013 w regionie podlaskim. Wręczenie nagród odbyło się 29 maja 2014 roku w KIERMUSACH podczas organizowanej przez Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Muzealnika.

   

  Dyplom dla Autorów za najlepszą publikację w dziedzinie muzealnictwa w roku 2013 na Podlasiu.Okładka wyróżnionej publikacji w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne na Podlasiu w roku 2013.

   

   

  • ZŁOTE SERCE IRENY

  Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny oraz Publiczne Gimnazjum nr 31 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku (Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku) przyznały nagrodę-statuetkę ZŁOTE SERCE IRENY – MARCIE PISZCZATOWSKIEJ Z MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI UMB za szczególną wrażliwość na potrzeby uczniów, serdeczność, otwartość i zaangażowanie w pracy z dziećmi. Rozdanie statuetek odbyło się 5 czerwca 2014 roku podczas obchodów Święta Szkoły.

  Po raz pierwszy statuetki ZŁOTE SERCE IRENY zostały przyznane 5 czerwca 2012 roku. W tym dniu Szkoła Podstawowa Nr 52 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 31 w Białymstoku otrzymały imię dr Ireny Białówny. Społeczność szkolna postanowiła, od tego momentu wprowadzić nowy element tradycji szkolnej w postaci nagrody – statuetki „Złote Serce Ireny”. Przyznawanie tej nagrody związane jest z propagowaniem wartości wyznawanych przez dr Irenę Białównę. Statuetka „Złote Serce Ireny” przyznawana jest w trzech kategoriach: Nauczyciel ZS4, Uczeń ZS4, Przyjaciel ZS4.