Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Wiarygodność wyników badań prowadzonych w CMD UMB potwierdzona Certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

  18.01.2024 10:54
  Autor: Administrator UMB

  Wiarygodność i uznawalność na świecie wyników badań w zakresie oceny właściwości toksycznych prowadzonych w Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB została po raz kolejny potwierdzona Certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

  Centrum Medycyny Doświadczalnej (CMD) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest jedną z nielicznych jednostek badawczych i jedyną jednostką działającą w uczelni wyższej w Polsce posiadającą Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL; ang. Good Laboratory Practice – GLP) w zakresie badania właściwości toksycznych.

  Jest to certyfikat o światowej randze. Przyznaje się go jednostkom badawczym, które gwarantują najwyższą jakość badań. CMD posiada akredytację DPL w zakresie badań toksykologicznych od 2012 r. Akredytacja ta nie jest jednak nadana bezterminowo i podlega stałej weryfikacji przez Inspektorów DPL z Biura do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi. Ma ona na celu potwierdzenie zgodności badań prowadzonych w jednostce certyfikowanej z wymogami DPL. Ostatnia kontrola i weryfikacja okresowa, przeprowadzona w październiku 2023r. potwierdziła, iż CMD spełnia zasady DPL, w związku z czym certyfikat został przedłużony.

  Sukces ten jest wynikiem pracy specjalistów z zakresu toksykologii pracujących w Zakładzie Toksykologii UMB (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) – kierownika Zakładu prof. dr hab. Małgorzaty M. Brzóski, pełniącej funkcję kierownika badań toksykologicznych realizowanych w CMD, oraz starszego specjalisty dr n. med. Alicji Roszczenko. Przyczyniła się do niego także praca całego zespołu badawczego z CMD, koordynowanego przez mgr Agnieszkę Popielską. Centrum Medycyny Doświadczalnej kierowane jest przez prof. dr hab. Jacka Niklińskiego.

  Certyfikat DPL uprawnia do wykonywania badań w zakresie oceny toksyczności, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które muszą być prowadzone w standardzie DPL. Posiadanie certyfikatu DPL na badania toksykologiczne to prestiż dla Uczelni i możliwość pozyskiwania nowych partnerów do współpracy i zleceniodawców badań komercyjnych. Dzięki posiadaniu certyfikatu DPL nawiązano współpracę m.in. z firmą ChM, znanego producenta implantów i narzędzi ortopedycznych oraz wiodącą na rynku biotechnologicznym spółką NANOVELOS S.A.

  Liczba badań toksykologicznych w Centrum Medycyny Doświadczalnej stale się zwiększa i coraz więcej instytucji wykazuje zainteresowanie nawiązaniem współpracy.

   

  Strona Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB

   

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •