• Ostatnia zmiana 16.12.2019 przez Administrator UMB

  Doktorzy Honoris Causa

   

  Zdjęcie dr med. Jerzy Sztachelski Zdjęcie prof. dr hab. med. Tadeusz Kielanowski Zdjęcie prof. dr hab. Marian Górski Zdjęcie prof. dr hab. Jan Nielubowicz
  dr med. Jerzy Sztachelski – 1960 prof. dr hab. med. Tadeusz Kielanowski – 1965 prof. dr hab. Marian Górski – 1976 prof. dr hab. Jan Nielubowicz – 1983
  Zdjęcie prof. dr Silvio Garattini Zdjęcie prof. zw. dr hab. med. Jan Witold Moll  Zdjęcie prof. zw. dr hab. med. Stefan Soszka Zdjęcie prof. dr John David Williams
  prof. dr Silvio Garattini – 1984  prof. zw. dr hab. med. Jan Witold Moll – 1984  prof. zw. dr hab. med. Stefan Soszka – 1985  prof. dr John David Williams – 1987
  Zdjęcie prof. zw. dr hab. med. Andrzej Danysz Zdjęcie prof. zw. dr hab. Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski Zdjęcie prof. dr med. Dymitr Adrejewicz Masłakow Zdjęcie prof. dr Hans Klaus Breddin
  prof. zw. dr hab. med. Andrzej Danysz – 1989  prof. zw. dr hab. Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski – 1988  prof. dr med. Dymitr Adrejewicz Masłakow – 1989  prof. dr Hans Klaus Breddin – 1990
  Zdjęcie prof. zw. dr med. Karol Buluk  Zdjęcie prof. dr hab. Maria Byrdy  Zdjęcie prof. dr med. Witold Janusz Rudowski  Zdjęcie prof. dr Bronisław Leszek Słomiany
  prof. zw. dr med. Karol Buluk – 1990  prof. dr hab. Maria Byrdy – 1990  prof. dr med. Witold Janusz Rudowski – 1990  prof. dr Bronisław Leszek Słomiany – 1990
   Zdjęcie prof. dr Jacques Paul Borel Zdjęcie prof. dr Maria Kopeć  Zdjęcie Ryszard Kaczorowski  Zdjęcie prof. dr hab. Stefan Niewiarowski
   prof. dr Jacques Paul Borel – 1991  prof. dr Maria Kopeć – 1991  Ryszard Kaczorowski – 1992  prof. dr hab. Stefan Niewiarowski – 1993
  Zdjęcie prof. dr Akikazu Takada Zdjęcie prof. dr Ronald Terjung Zdjęcie prof. dr Rodger Bick Zdjęcie prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek
  prof. dr Akikazu Takada – 1993 prof. dr Ronald Terjung – 1993 prof. dr Rodger Bick – 1995 prof. dr hab. Stanisław Jan Konturek – 1995
  Zdjęcie prof. Jean Cohen Zdjęcie prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz Zdjęcie prof. dr hab. Zbigniew Religa Zdjęcie prof. dr hab. Mieczysław Chorąży
  prof. Jean Cohen – 1996 prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz – 1998 prof. dr hab. Zbigniew Religa – 1998 prof. dr hab. Mieczysław Chorąży – 2000
  Zdjęcie prof. dr hab. Mirosław Jan Mossakowski Zdjęcie prof. dr hab. Zbigniew Knapik Zdjęcie prof. dr hab. Franciszek Józef Kokot Zdjęcie prof. Maria Benedetta Donati
  prof. dr hab. Mirosław Jan Mossakowski – 2000  prof. dr hab. Zbigniew Knapik –2001  prof. dr hab. Franciszek Józef Kokot –2001  prof. Maria Benedetta Donati – 2002 
  Zdjęcie prof. Giovanni de Gaetano Zdjęcie prof. dr hab. Jan Prokopowicz Zdjęcie prof. Manfred Göthert Zdjęcie prof. dr hab. Marian Szamatowicz
  prof. Giovanni de Gaetano - 2002  prof. dr hab. Jan Prokopowicz –2002  prof. Manfred Göthert – 2003  prof. dr hab. Marian Szamatowicz – 2004 
  Zdjęcie prof. dr hab. Władysław Gałasiński Zdjęcie prof. dr hab. Marcin Kamiński Zdjęcie prof. David Grahame Hardie Zdjęcie prof. dr hab. Maciej Zabel
  prof. dr hab. Władysław Gałasiński - 2006  prof. dr hab. Marcin Kamiński – 2007  prof. David Grahame Hardie – 2008  prof. dr hab. Maciej Zabel – 2009 
  Zdjęcie prof. dr hab. Jan Górski Zdjęcie prof. dr hab. Ida Teresa Kinalska
  prof. dr hab. Jan Górski - 2010 prof. dr hab. Ida Teresa Kinalska - 2011 prof. dr hab. Jerzy Sarosiek - 2015 prof. Coral Barbas - 2018
       
  dr Genoveffa Franchini - 2019