• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Historia

  Strona: 1 z 2

  Historia Uniwersytetu Medycznego jest kontynuacją XVIII-wiecznej tradycji praktykowania medycyny oraz dbałości o zdrowie publiczne w Białymstoku. W tym czasie działała pałacowa szkoła położnych, przekształcona później w jeden z nielicznych w kraju Instytut Akuszerii, założony przez dr Jakuba Michelisa na początku XIX wieku. Pierwsza Radia Wydziału Akademii Medycznej.W Instytucie działała klinika, spełniająca funkcje zarówno lecznicze  jak i dydaktyczne.
  Oficjalnie Uczelnia została  powołana w 1950 r. jako dziesiąta w Polsce Akademia Lekarska. Wkrótce zmieniono jej nazwę na Akademię Medyczną. Główną siedzibą nowo powstałej placówki stał się Pałac Branickich. Pierwszym rektorem Akademii Medycznej w Białymstoku został mianowany prof. Tadeusz Kielanowski wywodzący się ze środowiska lwowskiego. W gronie nauczycieli akademickich Uczelni znalazło się wielu przedwojennych pracowników i absolwentów uniwersytetów z Wilna, Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy czy Lublina.  Studenci budujący akademik.Naukę na Wydziale Lekarskim rozpoczęło 168 studentów. Większość zakładów teoretycznych ulokowano w sąsiednim budynku dawnego Seminarium Nauczycielskiego – obecnie Collegium Primum. Gmachy przekazane Uczelni zostały zniszczone w 1944 roku. Po zakończeniu wojny rozpoczęto ich odbudowę. Po powołaniu AMB przy pracach budowlano-remontowych pomagali również pracownicy i studenci. Bazą kliniczną nowej Uczelni stały się funkcjonujące w mieście szpitale, ocalałe z pożogi wojennej. W 1950 roku powolano pierwsze zakłady naukowo-dydaktyczne i Klinikę Ftyzjatrii.
  W 1951 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych. W 1955 r. pierwsi absolwenci Wydziału Lekarskiego otrzymali dyplomy lekarza. Także w 1955 r. rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukazują się do chwili obecnej, pod zmienionym tytułem Advances in Medical Sciences
   

  '