• Ostatnia zmiana 24.03.2021 przez Administrator UMB

  Informacje o UMB w języku łatwym do czytania – ETR

   
  język łatwy do czytaniaInformacje o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w języku łatwym do czytania – ETR
   
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w skrócie UMB.
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to polska uczelnia wyższa.
  Uniwersytet powstał w 1950 roku.
  UMB ma 3 Wydziały: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu.
  Uczelnia kształci studentów na 16 kierunkach studiów medycznych. Uniwersytet ukończyło 30 000 osób. Absolwenci UMB pracują w zawodach medycznych, takich jak między innymi: lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta.
  Na Uniwersytecie jest  Szkoła Doktorska.
  Pracownicy uczelni prowadzą badania naukowe.
   Uczelnia współpracuje ze szkołami wyższymi w Polsce i zagranicą. Przyjmuje studentów z innych krajów, a także wysyła swoich studentów do uczelni w innych państwach.
  Główna siedziba UMB mieści się przy ulicy Jana Kilińskiego 1 w Pałacu Branickich w centrum Białegostoku.
  Uczelnia posiada dużo budynków dydaktycznych i naukowych.
  Władze Uczelni - Rektorem UMB jest profesor Adam Krętowski. Rektor ma 3 zastępców
   
  Jeśli chcesz się skontaktować z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku możesz:
  napisać pismo i wysłać je na adres:
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  możesz wysłać e-mail na adres: kancelaria@umb.edu.pl
  możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 85 748 5415 (kancelaria)