Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rejestracja elektroniczna .
 • Ostatnia zmiana 14.05.2024 przez Administrator UMB

  Rejestracja elektroniczna

   

  Link do rejestracji elekronicznej do Szkoły Doktorskiej UMB

   

  Instrukcja rejestracji elektronicznej dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

   

  1. Aby zarejestrować się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) należy założyć konto w terminie 14-24 maja 2024r. podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Uwaga! adres e-mail będzie równocześnie loginem – proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisywania. W przypadku tegorocznych Absolwentów, prosimy nie używać uczelnianych adresów mailowych, ponieważ proces rekutacji trwa do września 2024 roku.

  2. Po rejestracji sprawdzić skrzynkę e-mailową i potwierdzić link aktywacyjny w wiadomości, która przyjdzie z adresu noreply_rekrutacja@umb.edu.pl. Uwaga! Jest to wiadomość wygenerowana automatycznie, nie należy na nią odpowiadać ani nie używać tego adresu do kontaktu z Biurem Rekrutacji (adres do Biura na dole strony).

  3. Po aktywacji konta zalogować się podanym wcześniej e-mailem oraz hasłem.

  4. Zapoznać się z treścią zakładki Moje oświadczenia dot. ochrony i korzystania z danych osobowych w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Zapisać zgody.

  5. Uzupełnić zakładkę Moje dane.

  6. W zakładce Moje kierunki należy wybrać odpowiednią dyscyplinę naukową (możliwe jest dokonanie tylko jednego wyboru).

  7. Wrócić do zakładki Moje dane aby wgrać zdjęcie i uzupełnić inne wymagane informacje, m. in. adres.

  8. Wypełnić zakładkę Moje wykształcenie. Należy podać informacje o ukończonej szkole wyższej oraz pozostałe wskazane dane, w tym wybrać obszar egzaminu oraz wypełnić pola tekstowe z proponowanym promotorem, średnią arytmetyczną oraz tytułem projektu badawczego. 

  • w przypadku kandydatów, którzy jeszcze nie przystąpili do obrony, w polu "numer dyplomu" oraz "średnia ocen ze studiów" należy wpisać "0")
  • W przypadku osób, które ukończyły studia jednolite należy wpisać średnią z przebiegu studiów
  • W przypadku osób, które skończyły studia dwustopniowe należy wpisać średnią ważoną- wzór poniżej:

   

   

  9. W zakładce Moje osiągnięcia należy dodać osiągnięcia z dotychczasowej działalności naukowej. Prosimy o podawanie pełnych nazw uzyskanych osiągnięć.

  W przypadku:

  • kół naukowych należy wpisać dokładną nazwę kół wraz z latami uczestnictwa (lata akademickie, czyli np. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), np."
  • prac wygłaszanych na konferencjach należy wpisać tytuł pracy, nazwę konferencji i rok. Każdą pracę należy wpisać w oddzielną pozycję, np.:

  • zdobytych nagród należy wpisać nazwę, rok uzyskania, tytuł konferencji, na której została zdobyta. Każdą zdobytą nagrodę należy wpisać w oddzielną pozycję.
  • publikacji należy wpisać nazwę publikacji i tytuł czasopisma/ podręcznika/ monografii. Każdą publikację należy wpisać w oddzielną pozycję. 
  • ukończenia drugiego fakultetu/ studiów podyplomowych należy wpisać nazwę ukończonego kierunku i nazwę Uczelni,
  • odbycia zagranicznych praktyk/stażu należy wpisać miejsce odbywania praktyk oraz okres przybywania na praktykach/ stażu. Należy wybrać tyle pozycji, na ilu różnych praktykach/stażach był kandydat. 
  • udziału w komitecie organizacyjnym zjazdu/ projektach organizowanych przez Uczelnię należy wpisać nazwę wydarzenia oraz rok, w którym się odbyło,
  • zgłoszenia patentowego należy wpisać nazwę uzyskanego patentu oraz datę jego uzyskania.

   

  Do pobrania na koncie kandydata (zakładka Moje Dokumenty):

  • wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych

   

  Rekrutację do Szkoły Doktorskiej obsługuje

  Biuro Promocji i Rekrutacji

  tel. 85 748 55 12, 85 748 54 72

  adres e-mail: promocja@umb.edu.pl