Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Absolwenci zagraniczni.
 • Ostatnia zmiana 12.05.2021 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Absolwenci zagraniczni

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni. 

   

  Projekt przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otrzymał dofinansowanie z NAWA.

   

  Tytuł projektu: Alma Mater Carissima. Rozwój współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Okres realizacji projektu: 02 września 2019 - 30 kwietnia 2021

  Wysokość dofinansowania: 99 738,64 PLN

   

  W ramach projektu powstały dwie aplikacje poświęcone dziedzictwu akademickiemu i absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

  • aplikacja do kiosku multimedialnego, stanowiąca bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej;
  • aplikacja i treści multimedialne do ekranu wielkoformatowego, ukazująca dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

   

  Aplikacje stanowią wyposażenie oddanej niedawno do użytku w Pałacu Branickich - Auli Nobilium. To szczególne miejsce pełniące funkcję skarbca dziedzictwa akademickiego, honorujące wszystkie nobilitowane osoby. Aula Nobilium powstała w 2020 roku w miejscu dawnego pokoju królewskiego. Pomieszczeniu przywrócono XVIII-wieczny wystrój. Dziedzictwo akademickie przedstawiane jest przy wykorzystaniu nowoczesnych, multimedialnych urządzeń. Pozwalają one na dogłębne poznanie historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także poznanie losów jego absolwentów z całego świata. Na potrzeby aplikacji przygotowano unikatowe opracowania multimedialne, a treści odczytywane są przez profesjonalnego lektora. Aplikacje zawierają informacje biograficzne na temat każdego absolwenta UMB. Baza absolwentów jest stale aktualizowana.

   

  Z aplikacji najbardziej skorzystają zagraniczni studenci, doktoranci i absolwenci. Projekt kierowany był jednak do całej społeczności akademickiej, a jego nadrzędnym celem było budowanie poczucia wspólnoty i pogłębienie relacji z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych absolwentów Uczelni. Dzięki zrealizowanemu projektowi UMB posiada obecnie unikatową w skali kraju infrastrukturę pielęgnującą pamięć o zagranicznych absolwentach i tradycji uniwersyteckiej.

   

  Zapraszamy wszystkich absolwentów do budowy wspólnego dziedzictwa akademickiego i przesyłania swoich rozszerzonych biogramów do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji (więcej informacji: LINK)

   

  Stworzenie aplikacji poświęconych absolwentom to jedno z głównych działań projektu pn. „Alma Mater Carissima. Rozwój współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni.

   

  Projekt obejmował też utworzenie i prowadzenie kanałów w najbardziej popularnych mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn). Utworzone kanały stwarzają możliwość informowania absolwentów o codziennym życiu Uczelni, planach na przyszłość, a także działaniach podejmowanych specjalnie z myślą o nich. Intencją było również stworzenie miejsca swobodnej wymiany myśli i opinii zagranicznych absolwentów.

   

  Członkowie grupy są weryfikowani przez osobę moderującą profile by uniemożliwić dołączenie do grup osób spoza grona zagranicznych absolwentów UMB. Tym samym wszystkie zebrane w ramach mediów społecznościowych osoby łączą wspólne doświadczenia zebrane w toku edukacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w kolejnych rocznikach. Buduje to poczucie wspólnoty, wzajemnego zaufania i pozwala na swobodne dzielenie się przemyśleniami i przeżyciami z okresu studiów.

   

  UMB dostrzega znaczącą rolę portali społecznościowych w kształtowaniu współczesnego obrazu nowoczesnej i otwartej Uczelni. Działanie to będzie więc kontynuowane.

   

  Działania mające na celu angażowanie absolwentów zagranicznych do różnych działań prowadzonych przez Uczelnie są w polskich i zagranicznych Uczelniach coraz powszechniejszym zjawiskiem. Zagraniczni absolwenci mogą stać się dzięki temu ambasadorami Uczelni, dbającymi o jej dobre imię za granicą oraz przyczyniającymi się do międzynarodowej promocji oferty edukacyjnej uczelni.