Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Erasmus+ 2021-2027.
 • Ostatnia zmiana 07.09.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Erasmus+ 2021-2027

  O Programie Erasmus+

   

  Ogłoszenia

   

  Kontakt

   

  Przyjazdy

   

  Wyjazdy

   

  Finansowanie

   

  Historie Erasmus+

   

  FAQ

   

  Mniejsze szanse

   

  Regulaminy

   

  Do pobrania

   

  Uczelnie partnerskie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informujemy, że wszelkie sprawy związane z Erasmus+ 2021-2027 od roku akademickiego 2021/22 koordynowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

  Z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej osobą odpowiedzialną za kwestie administracyjne jest Pani mgr Joanna Zadykowicz.