Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 22.07.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Kontakt

  Administratorzy Programu Erasmus+

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  dr Tomasz Maliszewski

   tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

  85 686 52 21

   

  Biuro Programu Erasmus+

  mgr Joanna Zadykowicz

  Wyjazdy i przyjazdy na praktyki, wyjazdy i przyjazdy na szkolenie, działania promocyjno-informacyjne, umowy międzyinstytucjonalne

  ► joanna.zadykowicz@umb.edu.pl, erasmus@umb.edu.pl

  ► 85 686 53 37

  ► Instagram Biura Programu Erasmus+: @erasmusumb

  Biuro Programu Erasmus+

  mgr Katarzyna Gulińska

  Wyjazdy i przyjazdy na studia, wyjazdy i przyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, umowy międzyinstytucjonalne

  ► katarzyna.gulinska@umb.edu.pl, erasmus@umb.edu.pl

  ► 85 686 51 14

  ► Instagram Biura Programu Erasmus+: @erasmusumb

  Koordynatorzy Programu Erasmus+

  Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ /

  Koordynator Wydziału Lekarskiego

  prof. dr hab. Edyta Zbroch

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   edyta.zbroch@umb.edu.pl

  85 831 65 06

   

  Koordynator Oddziału Stomatologii

  dr hab. Joanna Bagińska

  Zakład Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   stomprop@umb.edu.pl

  85 686 52 47

   

  Koordynator Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  dr n. farm. Izabela Z. Prokop-Bielenia

  Zakład Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   izabela.prokop-bielenia@umb.edu.pl

  85 748 58 67 lub 85 748 57 06 (tel. do Zakładu)

   

   

  Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu

  dr hab. Jolanta Lewko

  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  jola.lewko@wp.pl

  85 686 51 02

   

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Aleje Jerozolimskie 142A

  02-305 Warszawa

  www.erasmusplus.org.pl