Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stawki.
 • Ostatnia zmiana 19.05.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Stawki

  Stawki przysługującego stypendium

   


  Umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719

  Rodzaj wyjazdu

  Stawka według grupy państw

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  Studia (jeden semestr lub cały rok akademicki)

  550 EUR/miesiąc

  550 EUR/miesiąc

  450 EUR/miesiąc

  Praktyki długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy)

  700 EUR/miesiąc

  700 EUR/miesiąc

  600 EUR/miesiąc

  Praktyki krótkoterminowe (od 5 do 14 dnia)

  70 EUR/dzień

  70 EUR/dzień

  70 EUR/dzień

  Praktyki krótkoterminowe (od 15 do 30dnia)

  50 EUR/dzień

  50 EUR/dzień

  50 EUR/dzień

  Szkolenie (od 5 do 14 dnia)

  180 EUR/dzień

  160 EUR/dzień

  140 EUR/dzień

  Szkolenie (od 15 do 60 dnia)

  126 EUR/dzień

  112 EUR/dzień

  98 EUR/dzień

  Nauczanie (od 5 do 14 dnia)

  180 EUR/dzień

  160 EUR/dzień

  140 EUR/dzień

  Nauczanie (od 15 do 60 dnia)

  126 EUR/dzień

  112 EUR/dzień

  98 EUR/dzień

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Umowa 2021-1-PL01-KA131-HED-000003498

  Rodzaj wyjazdu

  Stawka według grupy państw

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  Studia (jeden semestr lub cały rok akademicki)

  520 EUR/miesiąc

  520 EUR/miesiąc

  450 EUR/miesiąc

  Praktyki długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy)

  670 EUR/miesiąc

  670 EUR/miesiąc

  600 EUR/miesiąc

  Praktyki krótkoterminowe (od 5 do 14 dnia)

  70 EUR/dzień

  70 EUR/dzień

  70 EUR/dzień

  Praktyki krótkoterminowe (od 15 do 30dnia)

  50 EUR/dzień

  50 EUR/dzień

  50 EUR/dzień

  Szkolenie (od 5 do 14 dnia)

  180 EUR/dzień

  160 EUR/dzień

  140 EUR/dzień

  Szkolenie (od 15 do 60 dnia)

  126 EUR/dzień

  112 EUR/dzień

  98 EUR/dzień

  Nauczanie (od 5 do 14 dnia)

  180 EUR/dzień

  160 EUR/dzień

  140 EUR/dzień

  Nauczanie (od 15 do 60 dnia)

  126 EUR/dzień

  112 EUR/dzień

  98 EUR/dzień

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Dofinansowanie kosztów podróży dla studentów/absolwentów

   

  Do kraju programu

  Do kraju partnerskiego

  Do regionu 13 lub 14

  Wyjazdy krótkoterminowe
  (od 5 do 30 dni)

  NIE

  Do decyzji uczelni

  NIE

  Wyjazdy krótkoterminowe osób z mniejszymi szansami

  TAK

  TAK

  NIE

  Wyjazdy długoterminowe
  (od 2 do 12 miesięcy)

  NIE

  Do decyzji uczelni

  NIE

  Wyjazdy długoterminowe dla osób z mniejszymi szansami

  NIE

  TAK

  NIE

   


  Dofinansowanie kosztów podróży dla pracowników i nauczycieli akademickich

  Odległość

  Ryczałt na podróż

  „Green Travel”

  od 10 do 99 km

  23 EUR na uczestnika

  -

  od 100 do 499 km

  180 EUR na uczestnika

  210 EUR na uczestnika

  od 500 do 1999 km

  275 EUR na uczestnika

  320 EUR na uczestnika

  od 2000 do 2999 km

  360 EUR na uczestnika

  410 EUR na uczestnika

  od 3000 do 3999 km

  530 EUR na uczestnika

  610 EUR na uczestnika

  od 4000 do 7999 km

  820 EUR na uczestnika

  -

  8000 km lub więcej

  1500 EUR na uczestnika

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odległość obliczana jest na podstawie Kalkulatora Odległości (Distance Calculator): https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

  Odległość według której przysługuje dany ryczałt na podróż liczona jest w jedną stronę!

   


  Grupy państw:

  Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;

  Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

  Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.