Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2021 - projekty realizowane przez pracowników niezaliczonych do liczby N.