Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Subwencja ARCHIWUM.