Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akty prawne .
  • Ostatnia zmiana 11.12.2023 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

    Akty prawne

    • Zarządzenie Rektora nr 98/2021 z dnia 17.09.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia).
    • Zarządzenie Rektora nr 82/2022 z dnia 27.09.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia).