Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akty prawne .
  • Ostatnia zmiana 23.02.2022 przez Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia

    Akty prawne

    • Zarządzenie Rektora nr 98/2021 z dnia 17.09.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia)
    • Zarządzenie Rektora nr 74/2021 z dnia 19.07.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia)