Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akty prawne .
  • Ostatnia zmiana 29.04.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

    Akty prawne

    • Zarządzenie Rektora nr 98/2021 z dnia 17.09.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia).
    • Zarządzenie Rektora nr 44/2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia).