Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2024 - projekty naukowe realizowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.