Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2022 - projekty realizowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.