Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2022 - projekty realizowane przez pracowników niezaliczonych do liczby N.