Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking Kół Naukowych 2022/2023.
 • Ostatnia zmiana 09.01.2024 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Ranking Kół Naukowych 2022/2023

   

  Kryteria Punktacji: 

  1. Prace wygłoszone przez członków koła na zagranicznych konferencjach naukowych w roku akademickim 2022/2023 – 6 pkt.

  2. Prace wygłoszone przez członków koła na krajowych konferencjach naukowych w roku akademickim 2022/2023 – 4 pkt

  3. Publikacje naukowe w roku akademickim 2022/2023 wydrukowane w czasopiśmie posiadającym IF >2,0 – 6 pkt.

  4. Publikacje naukowe w roku akademickim 2022/2023 wydrukowane w czasopiśmie posiadającym IF <2,0 – 4 pkt.

  5. Publikacje naukowe w roku akademickim 2022/2023 wydrukowane w innym czasopiśmie – 2 pkt

  6. Zajęcie I-II miejsca w konkursie międzynarodowym zagranicznym – 6 pkt

  7. Zajęcie III miejsca w konkursie międzynarodowym zagranicznym – 4 pkt

  8. Zdobycie wyróżnienia w konkursie międzynarodowym zagranicznym – 2 pkt.

  9. Zajęcie I-II miejsca w konkursie krajowym – 4 pkt.

  10. Zajęcie III miejsca w konkursie krajowym – 2 pkt.

  11. Zdobycie wyróżnienia w konkursie krajowym – 1 pkt.

  12. Pozostała Działalność – 1 pkt.

  RANKING KÓŁ NAUKOWYCH

  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

  OGÓLNY

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  I miejsce

  Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  Wydział Nauk o Zdrowiu 

   

  II miejsce

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji 

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

   

  III miejsce

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  WYDZIAŁOWY

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

  I miejsce :  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  II miejsce:  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  III miejsce:  Pediatric Infectious Diseases Student Association

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  I miejsce:  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  II miejsce:  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Bromatologii

  III miejsce:  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Histologii i Cytofizjologii

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  I miejsce:  Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce:  Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej 

  III miejsce: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii

   

  DYSCYPLINY NAUKOWE

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

   

  "STOMATOLOGIA"

  I miejsce: Periodontologiczno-implantologiczne Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  II miejsce: STN APEX przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

   

  "CHIRURGIA"

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  II miejsce: Studeckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii

   

  "PEDIATRIA"

  I miejsce: Pediatric Infectious Diseases Student Association

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

   

  "NAUKI PODSTAWOWE"

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Bromatologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy zakładzie Histologii i Cytofizjologii

   

  "CHOROBY WEWNĘTRZNE"

  I miejsce:  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii

   

  "INTERDYSCYPLINARNE"

  I miejsce:  Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  III miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

   

  WYRÓŻNIENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  NA ARENIE MIĘDZYNADOROWEJ 

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

   

  NA ARENIE KRAJOWEJ 

  I miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  II miejsce: II Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

   

  ZA PUBLIKACJE

  I miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiwm Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

   

  DODATKOWĄ

  I miejsce: Studencki Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakladzie Zintegrowanej Opieki Medycznej 

  II miejsce: Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  III miejsce: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Medycyny Ratunkowej 

   

  LINK DO PUNKTACJI

   

  WSZYSTKIM ZWYCIĘŻCOM GRATULUJEMY

  - ZARZĄD STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO