Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na zwierzętach.