Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking Studenckich Kół Naukowych.
 • Ostatnia zmiana 23.06.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Ranking Studenckich Kół Naukowych

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2020/2021 (LINK) 
   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2019/2020

   

  Kategoria NAUKI PODSTAWOWE

  I miejsce SKN przy Zakładzie Fizjologii "Kreatywny Fizjolog"

  II miejsce SKN "Interdyscyplinarni" przy Zakładzie Histologii i Embriologii

   

  Kategoria CHIRURGIA

  I miejsce SKN przy Klinice Neurochirurgii

  II miejsce SKN przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej

   

  Kategoria PEDIATRIA

  I miejsce SKN przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  II miejsce SKN przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

   

  Kategoria CHOROBY WEWNĘTRZNE

  I miejsce SKN przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

  II miejsce SKN przy II Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy

  III miejsce SKN przy Klinice Kardiologii

   

  Kategoria STOMATOLOGIA

  I miejsce SKN StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

   

  Kategoria INTERDYSCYPLINARNA

  I miejsce SKN "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  II miejsce SKN przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  III miejsce SKN przy Zakładzie Farmakologii

   

  Kategoria FARMACJA

  I miejsce SKN przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  II miejsce SKN przy Zakładzie Farmakodynamiki

  III miejsce SKN przy Zakładzie Farmacji Stosowanej

   

  Kategoria NAUKI O ZDROWIU

  I miejsce SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

  II miejsce SKN przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2018/2019

   

  Kategoria NAUKI PODSTAWOWE

  I miejsce SKN przy Zakładzie Fizjologii "Kreatywny Fizjolog"

  II miejsce SKN Biofizyki i Inżynierii Medycznej przy Zakładzie Biofizyki

  III miejsce SKN "Interdyscyplinarni" przy Zakładzie Histologii i Embriologii

   

  Kategoria CHIRURGIA

  I miejsce SKN przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej

  II miejsce SKN przy Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

  III miejsce SKN przy I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

   

  Kategoria PEDIATRIA

  I miejsce SKN przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  II miejsce SKN przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  III miejsce SKN przy Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci

   

  Kategoria CHOROBY WEWNĘTRZNE

  I miejsce SKN przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  II miejsce SKN przy Klinice Kardiologii

  III miejsce SKN przy Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy

   

  Kategoria STOMATOLOGIA

  I miejsce SKN StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

  II miejsce SKN przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

   

  Kategoria INTERDYSCYPLINARNA

  I miejsce SKN przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

  II miejsce SKN przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej

  III miejsce SKN przy Zakładzie Farmakologii

   

  Kategoria FARMACJA

  I miejsce SKN przy Zakładzie Toksykologii

  II miejsce SKN przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  III miejsce SKN przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

   

  Kategoria NAUKI O ZDROWIU

  I miejsce SKN przy Zakładzie Biotechnologii Żywności

  II miejsce SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

  III miejsce SKN przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2017/2018

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2015/2016

   

  Regulamin rankingu 2015/2016

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2014/2015

   

  Regulamin Rankingu 2014/2015

   

   


   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2013/2014

   

  Lista Studenckich Kół Naukowych biorących udział w Rankingu

   

  Regulamin Rankingu 2013/2014

   

   


   

   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2012/2013

   

  Regulamin Rankingu 2012/2013

   

   


   

   

  Ranking Studenckich Kół Naukowych 2011/2012
   

  Regulamin Rankingu 2011/2012