Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Organizacji i Kontroli.