• Ostatnia zmiana 31.07.2020 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Adres

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 205, 206, 207, 209, 213

   

  Pełnomocnik Rektora
  ds. Współpracy Międzynarodowej

  • Nadzór nad wdrażaniem Strategii Umiędzynarodowienia UMB na lata 2018-2020

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko
  e-mail:  tomasz.hryszko@umb.edu.pl

  Languages: Polish / English

  Kierownik

  • organizacja pracy Działu
  • inicjowanie nowych działań
  • pozyskiwanie środków na umiędzynarodowienie 

  z NAWA, MNiSZW i innych źródeł

  dr Tomasz Maliszewski 
  e-mail:  tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
  tel:  85 686 52 21 

  Languages: Polish / English

  Specjalista

  •   realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  •   umowy międzynarodowe
  •   przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów 

  mgr Jakub Marcin Wszeborowski
  e-mail:  jakub.wszeborowski@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 81

  Languges: Polish / English

  Samodzielny Referent 

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz doktorantów
  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych

   

  mgr Adam Brański

  e-mail: international@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  Languages: Polish / English

  Samodzielny Referent

  • realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • współpraca z absolwentami zagranicznymi
  • obsługa Welcome Centre

  mgr Urszula Roszkowska
  e-mail:  urszula.roszkowska@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 76

  Languages: Polish / English / Italian

  Samodzielny Referent

  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • obsługa Welcome Centre
  • rankingi międzynarodowe

  mgr inż. Łukasz Lepionka
  e-mail:  lukasz.lepionka@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 76 

  Languages: Polish / English

  Starszy Referent

  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • przygotowywanie dokumentacji do zapytań ofertowych
  • akredytacje zagraniczne

  mgr Michał Dobrowolski

  e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 84

  Languages: Polish / English 

  Starszy Referent

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz doktorantów
  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych

  mgr Joanna Tomaszewska

  e-mail: international@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  Languages: Polish / English

  Starszy Referent 

  • promocja międzynarodowa
  • współpraca międzyinstytucjonalna
  • obsługa Welcome Centre

  Mirkan Mikail Erol

  e-mail: mirkan.erol@umb.edu.pl
  tel. 85 686 51 80

  Languages: English / Turkish