• Ostatnia zmiana 30.07.2019 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Adres

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 100

   

  Pełnomocnik Rektora
  ds. Współpracy Międzynarodowej

  • Nadzór nad wdrażaniem Strategii Umiędzynarodowienia UMB na lata 2018-2020

  dr hab. Tomasz Hryszko
  e-mail:  tomasz.hryszko@umb.edu.pl

  Languages: Polish / English

  Kierownik

  • organizacja pracy Działu
  • inicjowanie nowych działań
  • pozyskiwanie środków na umiędzynarodowienie 

  z NAWA, MNiSZW i innych źródeł

  dr Tomasz Maliszewski 
  e-mail:  tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
  tel:  85 686 52 21 

  Languages: Polish / English

  Samodzielny Referent

  • akredytacje zagraniczne

  mgr Ewa Worobiej
  e-mail:  ewa.worobiej@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 78

  Languages: Polish / English

  Samodzielny Referent

  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • umowy międzynarodowe 

  mgr Jakub Marcin Wszeborowski
  e-mail:  jakub.wszeborowski@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 81

  Languges: Polish / English

   

  Samodzielny Referent 

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, 

  studentów oraz doktorantów

  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych

   

  mgr Adam Brański

  e-mail: international@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  Languages: Polish / English

  Starszy Referent

  • realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • współpraca z absolwentami zagranicznymi

  mgr Urszula Roszkowska
  e-mail:  urszula.roszkowska@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 76

  Languages: Polish / English / Italian

  Starszy Referent

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, 

  studentów oraz doktorantów

  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych

  mgr inż. Łukasz Lepionka
  e-mail:  international@umb.edu.pl
  tel:  85 686 51 76 

  Languages: Polish / English

  Starszy Referent

  • promocja międzynarodowa
  • współpraca międzyinstytucjonalna

  Mirkan Mikail Erol

  e-mail: mirkan.erol@umb.edu.pl
  tel. 85 686 51 80

  Languages: English / Turkish

  Starszy Referent 

  • akredytacje zagraniczne

  mgr Michał Dobrowolski

  e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  Languages: Polish / English