• Ostatnia zmiana 25.07.2022 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za wdrażanie Strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2021-2030, pod nadzorem prof. dr. hab. Tomasza Hryszko – Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

  Strategia umiędzynarodowienia jest do pobrania TUTAJ.


   

   

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 205, 206, 207, 209, 213

  e-mail: international@umb.edu.pl

  Pełnomocnik Rektora
  ds. Współpracy Międzynarodowej

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko
  e-mail: tomasz.hryszko@umb.edu.pl

  języki: polski / angielski

   

   

  • Nadzór nad wdrażaniem Strategii Umiędzynarodowienia UMB 

  Kierownik

  dr Tomasz Maliszewski
  e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
  tel: 85 686 52 21

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 205

   

  • organizacja pracy Działu
  • inicjowanie nowych działań
  • pozyskiwanie środków na umiędzynarodowienie z NAWA, MNiSZW i innych źródeł

   Specjalista

   mgr Jakub Marcin Wszeborowski
   e-mail:jakub.wszeborowski@umb.edu.pl 
   tel: 85 686 51 81

   języki: polski / angielski

   Pokój nr 206

   

  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów
  • zarządzanie aplikacją mobilną myMUB

  Specjalista

  mgr Adam Brański

  e-mail: adam.branski@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 213

   

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz doktorantów
  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych
  • organizacja międzynarodowych szkół letnich

  Samodzielny Referent

  mgr Urszula Roszkowska
  e-mail: urszula.roszkowska@umb.edu.pl

  e-mail: welcome@umb.edu.pl

  e-mail: admission@umb.edu.pl
  tel: 85 686 51 76

  języki: polski / angielski / włoski

  Pokój nr 207

   

  • obsługa Welcome Centre
  • rekrutacja studentów zagranicznych
  • realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • współpraca z absolwentami zagranicznymi

  Specjalista

  dr Łukasz Lepionka
  e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl,

  e-mail: welcome@umb.edu.pl
  tel: 85 686 51 76

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 207

   

  • obsługa Welcome Centre
  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • rankingi międzynarodowe

  Samodzielny Referent

  mgr Joanna Zadykowicz

  e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl,

  e-mail: erasmus@umb.edu.pl

  tel. 85 686 53 37

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 209

   

  • Realizacja Programu Erasmus Plus 2021-2027
  • organizacja zajęć z zagranicznymi wykładowcami
  • organizacja międzynarodowych szkół letnich

  Samodzielny Referent

  mgr Marta Nawotczyńska

  e-mail: marta.nawotczynska@umb.edu.pl

  e-mail: international@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 84

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 213

   

   

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
  • rekrutacja studentów zagranicznych
  • promocja międzynarodowa
  • współpraca międzyinstytucjonalna
  • umowy międzynarodowe

   

   

   

  Samodzielny Referent

  mgr Sylwia Klepacka

  e-mail: sylwia.klepacka@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 80

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 206

   

   
  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • przygotowywanie dokumentacji do zapytań ofertowych
  • akredytacje zagraniczne