Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Współpracy Międzynarodowej.
 • Ostatnia zmiana 23.05.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za wdrażanie Strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2021-2030, pod nadzorem prof. dr. hab. Tomasza Hryszko – Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

  Strategia umiędzynarodowienia jest do pobrania TUTAJ.

   

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 205, 206, 207, 209, 213

  e-mail: international@umb.edu.pl

    

  Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko
  e-mail: tomasz.hryszko@umb.edu.pl

  języki: polski / angielski

  Zakres:

  • Nadzór nad wdrażaniem Strategii Umiędzynarodowienia UMB
    

  Kierownik

  dr Tomasz Maliszewski
  e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

  e-mail: admission@umb.edu.pl
  tel: 85 686 52 21

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 205

  Zakres:

  • organizacja pracy Działu
  • inicjowanie nowych działań
  • pozyskiwanie środków na umiędzynarodowienie z NAWA, MEIN i innych źródeł
    

  Zastępca Kierownika Działu

  mgr Jakub Marcin Wszeborowski
  e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl 
  tel: 85 686 51 81

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 206

  Zakres:

  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów
  • zarządzanie aplikacją mobilną myMUB
    

  Specjalista

  mgr Urszula Roszkowska
  e-mail: urszula.roszkowska@umb.edu.pl

  e-mail: welcome@umb.edu.pl

  e-mail: admission@umb.edu.pl
  tel: 85 686 51 76

  języki: polski / angielski / włoski

  Pokój nr 207

  Zakres:

  • obsługa Welcome Centre
  • rekrutacja studentów zagranicznych
  • współpraca z absolwentami zagranicznymi
  • promocja międzynarodowa
    

  Specjalista

  mgr Joanna Zadykowicz

  e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl,

  e-mail: erasmus@umb.edu.pl

  tel. 85 686 53 37

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 209

  Zakres:

  • Realizacja Programu Erasmus+ 2021-2027
  • organizacja zajęć z zagranicznymi wykładowcami
  • organizacja międzynarodowych szkół letnich
    
  Sylwia Klepacka

  Specjalista

  mgr Sylwia Klepacka

  e-mail: sylwia.klepacka@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 80

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 206

  Zakres:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
  • realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • przygotowywanie dokumentacji do zapytań ofertowych
  • promocja międzynarodowa
    

  Specjalista

  mgr Marta Nawotczyńska

  e-mail: marta.nawotczynska@umb.edu.pl

  e-mail: international@umb.edu.pl

  e-mail: admission@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 84

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 204

  Zakres:

  • rekrutacja studentów zagranicznych
  • współpraca międzyinstytucjonalna
  • umowy międzynarodowe
    

  Samodzielny Referent

  mgr Urszula Ullmann

  e-mail: urszula.ullmann@umb.edu.pl
  tel. 85 686 53 38

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 204

  Zakres:

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz doktorantów
  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych
  • organizacja międzynarodowych szkół letnich
    

  Samodzielny Referent

  mgr Joanna Boboryko-Hocazade

  e-mail: joanna.boboryko- hocazade@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 78

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 204

  Zakres:

  • wyjazdy zagraniczne pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz doktorantów
  • goście UMB
  • praktyki studenckie realizowane w ramach umów międzynarodowych
  • organizacja międzynarodowych szkół letnich
    

  Starszy Referent

  Katarzyna Gulińska

  e-mail: katarzyna.gulinska@umb.edu.pl

  e-mail: erasmus@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 14

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 209

  Zakres:

  • udział w realizacji Programu Erasmus+ 2021-2027

  • wsparcie pracy Działu

    

  Starszy Referent

  mgr Adam Raczyński

  e-mail: adam.raczynski@umb.edu.pl

  tel.: +48 85 686 51 76

  języki: polski / angielski

  Pokój nr 207

  Zakres:

  • rankingi międzynarodowe
  • koordynacja tłumaczeń
  • akredytacje zagraniczne
  • obsługa Welcome Centre
    

   

  Sesja fotograficzna wykonana w ramach projektu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020)