Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Finansowo-Księgowy.