Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sekcja Rozliczeń Projektów.