Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. TERAPIA.
 • Ostatnia zmiana 13.06.2014 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  TERAPIA

   

   

  Terapia. Pediatria 5, z.2/2014

   

  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

  Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

  ISSN: 1230-3917

  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)

   

  Spis treści:

   

  ·         Rozwój i konsekwencje metaboliczne dzieci urodzonych z SGA

  ·         Zaburzenia rozwoju płci – postępowanie, problemy, kontrowersje

  ·         Małopłytkowość – objaw czy choroba?

  ·         Choroba Schönleina-Henocha – najczęstsza naczyniowa skaza krwotoczna u dzieci

  ·         Wykorzystanie markerów stanu zapalnego oznaczanych w EBC w diagnostyce przewlekłych chorób dróg oddechowych o podłożu alergicznym u dzieci

  ·         Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób płuc u dzieci

  ·         Leczenie ubytków przegród serca i pozasercowych połączeń naczyniowych metodami kardiologii interwencyjnej u dzieci

  ·         Przezskórne leczenie wad zastawkowych i zwężeń naczyń u dzieci

  ·         ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci

  ·         Opieka pediatryczna nad dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1

  ·         Żywienie niemowląt i małych dzieci w 2014 roku

  ·         Zastosowanie fizjoterapii w chorobach układu oddechowego dzieci – skuteczna terapia czy nieuzasadniona rutyna

  ·         Leczenie ostrego bólu i gorączki w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci

   

   

  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny-cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

   

  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

   

  www.terapia.com.pl

   


   

  Terapia. Leczenie bólu 4/2014

   

  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

  Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski

  ISSN: 1230-3917

  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)

   

  Spis treści:

   

  • Kojarzenie leków w farmakoterapii bólu– stan wiedzy na rok 2014

  • Tapentadol – stan wiedzy na rok 2014

  • Zastosowanie leków znieczulenia miejscowego w leczeniu bólu – stan wiedzy na rok 2014

  • Wielodyscyplinarne leczenie bólu przewlekłego

  • Co nowego w badaniach nad migreną?

  • Przewlekły idiopatyczny ból twarzy – stan wiedzy na rok 2014

  • Przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS) i inne metody neuromodulacji w leczeniu bólów głowy – stan wiedzy na rok 2014

  • Ból neuropatyczny u chorych na nowotwór – stan wiedzy na rok 2014

  • Ból funkcjonalny – część I (zespół jelita drażliwego, fibromialgia)

  • Bóle trzewne – stan wiedzy na rok 2014


   

  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

   

  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

   

  www.terapia.com.pl

   

   


  Terapia. Alergologia 3/2014
   
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
   
  Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
   
  ISSN: 1230-3917
   
  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)
   
  Spis treści:
   
  • Leczenie alergii na białka mleka krowiego w świetle aktualnych wytycznych i nowych 
   
  możliwości
   
  • Nieswoiste metody leczenia atopowego zapalenia skóry
   
  • Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych
   
  • Alergiczny nieżyt nosa i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – wspólną chorobą 
   
  górnych dróg oddechowych
   
  • Leki antycholinergiczne w terapii astmy oskrzelowej
   
  • Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe leków antycholinergicznych w terapii 
   
  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
   
  • Bromek aklidinium – nowy długo działający antagonista receptora muskarynowego
   
  • Fenotyp zespołu nakładania astmy i POChP
   
  • Interwencje poznawczo-behawioralne w leczeniu astmy oskrzelowej
   
  • Równoważność terapeutyczna leków inhalacyjnych stosowanych w leczeniu astmy i 
   
  POChP – bezpieczne stosowanie odpowiedników
   
  • Rola witaminy D3 w chorobach układu oddechowego
   
  • Nowe możliwości leczenia ciężkiej astmy alergicznej w Polsce
   
  • Korzyści z terapii LPiD (leczenie podtrzymujące i doraźne) beklometazonem i 
   
  formoterolem w jednym inhalatorze z perspektywy lekarza i pacjenta
   
  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, 
   
  skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z 
   
  zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych 
   
  z konkretną specjalnością. 
   
  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. 
   
  Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
   
  Wyższego – 5
   
  www.terapia.com.pl

   

  Terapia. Alergologia 3/2014

   

  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

  Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

  ISSN: 1230-3917

  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)

   

  Spis treści:

   

  • Leczenie alergii na białka mleka krowiego w świetle aktualnych wytycznych i nowych możliwości

  • Nieswoiste metody leczenia atopowego zapalenia skóry

  • Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

  • Alergiczny nieżyt nosa i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – wspólną chorobą górnych dróg oddechowych

  • Leki antycholinergiczne w terapii astmy oskrzelowej

  • Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe leków antycholinergicznych w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

  • Bromek aklidinium – nowy długo działający antagonista receptora muskarynowego

  • Fenotyp zespołu nakładania astmy i POChP

  • Interwencje poznawczo-behawioralne w leczeniu astmy oskrzelowej

  • Równoważność terapeutyczna leków inhalacyjnych stosowanych w leczeniu astmy i POChP – bezpieczne stosowanie odpowiedników

  • Rola witaminy D3 w chorobach układu oddechowego

  • Nowe możliwości leczenia ciężkiej astmy alergicznej w Polsce

  • Korzyści z terapii LPiD (leczenie podtrzymujące i doraźne) beklometazonem i formoterolem w jednym inhalatorze z perspektywy lekarza i pacjenta


   

  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

   

  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

   

  www.terapia.com.pl

   

   

   

  Terapia. Medycyna rodzinna 2/2014

   

  W najnowszym numerze TERAPII zostały omówione m.in: problem otyłości, leczenie ciężkich zaburzeń lipidowych, zasady postępowania w bólach głowy o różnej etiologii, nowości w diagnostyce i leczeniu pęcherza nadreaktywnego, świąd, immunoprofilaktyka nieswoistych zakażeń dróg oddechowych, bezobjawowe zmiany w moczu u dzieci, postępowanie w zespołach depresyjnych i wiele innych.

   

  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

  Redaktor tematyczny: dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

  ISSN: 1230-3917

  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)

   

  Spis treści:

   

   

  • Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych
  • Otyłość jako narastający problem medyczny i społeczny – co może zrobić lekarz rodzinny?
  • Praktyczny przewodnik diagnozy i leczenia zespołu depresyjnego dla lekarzy rodzinnych
  • Pierwotne bóle głowy – migrena, napięciowy ból głowy, trójdzielno-autonomiczne bóle głowy
  • Zespół popunkcyjny – obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza rodzinnego
  • Rola ASA w praktyce lekarza rodzinnego
  • Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha
  • Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?
  • Nadreaktywność pęcherza moczowego – nowe kierunki badań
  • Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?
  • Zastosowanie acetylocysteiny w schorzeniach układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem populacji pediatrycznej
  • Możliwości immunoprofilaktyki nieswoistej zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego
  • Świąd – problem interdyscyplinarny


   

  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

   

  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

   

  www.terapia.com.pl

   

   

  Terapia. Medycyna rodzinna 2/2014
   
  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
   
  Redaktor tematyczny: dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
   
  ISSN: 1230-3917
   
  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)
   
  Spis treści:
   
  • Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych
   
  • Otyłość jako narastający problem medyczny i społeczny – co może zrobić lekarz 
   
  rodzinny?
   
  • Praktyczny przewodnik diagnozy i leczenia zespołu depresyjnego dla lekarzy 
   
  rodzinnych
   
  • Pierwotne bóle głowy – migrena, napięciowy ból głowy, trójdzielno-autonomiczne 
   
  bóle głowy
   
  • Zespół popunkcyjny – obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza rodzinnego
   
  • Rola ASA w praktyce lekarza rodzinnego
   
  • Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha
   
  • Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?
   
  • Nadreaktywność pęcherza moczowego – nowe kierunki badań
   
  • Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy 
   
  laryngologa?
   
  • Zastosowanie acetylocysteiny w schorzeniach układu oddechowego ze szczególnym 
   
  uwzględnieniem populacji pediatrycznej
   
  • Możliwości immunoprofilaktyki nieswoistej zakażeń dróg oddechowych u dzieci i 
   
  dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego
   
  • Świąd – problem interdyscyplinarny
   
  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, 
   
  skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z 
   
  zakresu jednej dziedziny - cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych 
   
  z konkretną specjalnością. 
   
  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje 5 pkt. edukacyjnych. 
   
  Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
   
  Wyższego – 5
   
  www.terapia.com.pl

   

   

  Terapia. Diabetologia 1/2014

   

  Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

  Redaktor tematyczny: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

  ISSN: 1230-3917

  Punktacja: 3,66 IC (Index Copernicus)

   

  Spis treści:

   

  ·        Różnice w przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę

  ·        Leczenie hiperlipidemii u chorych na cukrzycę

  ·        Znaczenie kliniczne oznaczania peptydu C

  ·        Aktualne możliwości zastosowania metforminy w terapii cukrzycy typu 2

  ·        Inhibitory dipeptydylopeptydazy-4 – wildagliptyna

  ·        Metody i standardy podawania insuliny

  ·        Leczenie cukrzycy typu 1: pompa insulinowa czy system wielokrotnych wstrzyknięć?

  ·        Jak leczyć cukrzycę żeby uniknąć hipoglikemii?

  ·        Kwasica ketonowa – 10 lat obserwacji

  ·        Przygotowanie pacjenta z cukrzycą do zabiegów i badań diagnostycznych

  ·        Zakażenia w zespole stopy cukrzycowej

  ·        Leczenie zakażeń w zespole stopy cukrzycowej

  ·        Zespół nadmiernego rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim

  ·        Achalazja

   

   

  Miesięcznik TERAPIA jest pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do lekarzy różnych specjalności. W każdym numerze omawiane są problemy z zakresu jednej dziedziny-cały numer przeznaczony jest na omówienie zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

   

  Za prenumeratę TERAPII, jako pisma indeksowanego, lekarz otrzymuje5 pkt. edukacyjnych. Wartość Indeks Copernicus – 3,66, punkty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5

   

  www.terapia.com.pl