Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przenosiny z innej uczelni.
 • Ostatnia zmiana 05.06.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Przenosiny z innej uczelni

   

  Zasady przenoszenia studentów z innch uczelni określa:

  Zarządzenie nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 16.09.2022r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:

  https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/3125/zarzadzenie-nr-80-2022

   

  Zarządzenie nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 7.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia osiągnięć oraz uznawania przedmiotów zrealizowanych na innej uczelni

  https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/2221/zarzadzenie-nr-53-2021

  Zarządzenie nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 01.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2021 dotyczącego szczegółowych warunków i zasad przenoszenia osiągnięć oraz uznawania przedmiotów zrealizowanych na innej uczelni

  https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/2709/zarzadzenie-nr-25-2022