• Ostatnia zmiana 03.08.2022 przez Administrator UMB

  Rejestracja elektroniczna

   

   

   

   

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

   

   

  Instrukcja rejestracji elektronicznej dla kandydatów do szkoły doktorskiej

   

  1. Utworzyć konto kandydata (przycisk „rejestracja”), wybierając rejestrację do szkoły doktorskiej

  2. Potwierdzić utworzenie konta klikając w link aktywacyjny w poczcie e-mail

  3. Zalogować się do systemu (loginem jest adres e-mailowy)

  4. Na koncie kandydata uzupełnić dane osobowe (panel „dane osobowe”) i wgrać zdjęcie w wersji elektronicznej (panel „zdjęcie”)

  5. W panelu „wybierz kierunek” zaznaczyć szkoła doktorska oraz wybrać odpowiednią dyscyplinę (możliwe jest dokonanie tylko jednego  wyboru)

  6. W panelu „dyplom” należy podać informację o ukończonej szkole wyższej oraz pozostałe wskazane dane

  • w przypadku kandydatów, którzy jeszcze nie przystąpili do obrony, w zakładce "numer dyplomu" oraz "średnia ocen ze studiów" należy wpisać "0")
  • W przypadku osób, które ukończyły studia i posiadają średnią ocen, należy wpisać ją zgodnie ze wzorem: X.X (np. 5.0, 4.5, 3.5 itp.)
  • W przypadku osób, które skończyły studia dwustopniowe należy wpisać średnią ważoną

   

   

  7. W panelu „deklaracje” należy wskazać opiekuna naukowego (podanie opiekuna nie jest obowiązkowe) oraz wybrać jeden obszar egzaminu (podanie opiekuna nie jest obowiązkowe) oraz wybrać jeden obszar egzaminu z przedmiotu kierunkowego

  8. W panelu „osiągnięcia” dodać osiągnięcia z dotychczasowej działalności naukowej

   

   

  Do pobrania na koncie kandydata (panel „wydruki”):

   

  • wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych