• Ostatnia zmiana 13.05.2021 przez Administrator UMB

  Rejestracja elektroniczna

   

  Rejestracja elektroniczna i dostarczenia drogą e-mailową podpisanych skanów projektów badawczych na adres:

      promocja@umb.edu.pl w terminie: 17.05.2021 - 25.05.2021

   

   

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

   

   

  Instrukcja rejestracji elektronicznej dla kandydatów do szkoły doktorskiej

   

  1. Utworzyć konto kandydata (przycisk „rejestracja”), wybierając rejestrację do szkoły doktorskiej

  2. Potwierdzić utworzenie konta klikając w link aktywacyjny w poczcie e-mail

  3. Zalogować się do systemu (loginem jest adres e-mailowy)

  4. Na koncie kandydata uzupełnić dane osobowe (panel „dane osobowe”) i wgrać zdjęcie w wersji elektronicznej (panel „zdjęcie”)

  5. W panelu „wybierz kierunek” zaznaczyć szkoła doktorska oraz wybrać odpowiednią dyscyplinę (możliwe jest dokonanie tylko jednego  wyboru)

  6. W panelu „dyplom” należy podać informację o ukończonej szkole wyższej oraz pozostałe wskazane dane

  • w przypadku kandydatów, którzy jeszcze nie przystąpili do obrony, w zakładce "numer dyplomu" oraz "średnia ocen ze studiów" należy wpisać "0")
  • W przypadku osób, które ukończyły studia i posiadają średnią ocen, należy wpisać ją zgodnie ze wzorem: X.X (np. 5.0, 4.5, 3.5 itp.)
  • W przypadku osób, które skończyły studia dwustopniowe należy wpisać średnią ważoną

   

   

  7. W panelu „deklaracje” należy wskazać opiekuna naukowego (podanie opiekuna nie jest obowiązkowe) oraz wybrać jeden obszar egzaminu (podanie opiekuna nie jest obowiązkowe) oraz wybrać jeden obszar egzaminu z przedmiotu kierunkowego

  8. W panelu „osiągnięcia” dodać osiągnięcia z dotychczasowej działalności naukowej

   

   

  Do pobrania na koncie kandydata (panel „wydruki”):

   

  • wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy
  • wykaz dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięć naukowych