• Ostatnia zmiana 28.04.2017 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Dietetyka kliniczna

  Szanowni Państwo,

  poradnictwo dietetyczne jest bardzo istotnym elementem zarówno w profilaktyce jak i właściwym leczeniu większości chorób niezakaźnych. Stanowi integralną część całego procesu leczenia. Właściwie zaprojektowane żywienie, zindywidualizowane, zbilansowane, dostosowane do poziomu przemian metabolicznych, zapewniające wyrównanie niedoborów składników odżywczych oraz witamin i minerałów, znacząco poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego. Zmniejsza też częstość powikłań, zgonów, skraca czas leczenia i rehabilitacji oraz istotnie obniża wydatki na ochronę zdrowia. W tym względzie współpraca lekarza z dietetykiem, czy pielęgniarki z dietetykiem jest jak najbardziej wskazana. Zaprojektowanie wspólnych studiów podyplomowych dla różnych specjalizacji (kierunków) służby zdrowia ma też na celu integrację całego środowiska i nakreślenie aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia żywieniowego i możliwości jego wykorzystania w zakresie poszczególnych kompetencji. Wymaga to jednocześnie poznania podstawowych zagadnień związanych z danymi jednostkami chorobowymi (przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka, możliwości leczenia farmakologicznego, czy chirurgicznego, rokowania), z drugiej ustalenia strategii postępowania terapeutycznego z doborem właściwej diety, a kiedy trzeba włączeniem suplementacji diety preparatami witaminowymi czy minerałowymi lub gotowymi odżywkami przemysłowymi. Czasami dieta ta wymaga codziennych modyfikacji w zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego wyników biochemicznych z krwi czy stwierdzanych niedoborów mikro- czy makroskładników. Realizacja tych trudnych i złożonych celów nie jest w pełni możliwa bez ścisłej współpracy z lekarzem, a w warunkach szpitalnych z interdyscyplinarnym zespołem leczenia żywieniowego. Dlatego też wiele zagadnień z zakresu dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego powinno być dobrze poznanych i rozumianych zarówno przez dietetyków, pielęgniarki edukacyjne, farmaceutów jak i lekarzy.

  Przedstawione powyżej dane wskazują, iż studia podyplomowe „Dietetyka kliniczna” są przyszłościowym kierunkiem kształcenia kadry medycznej mającej styczność z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, przewlekłymi chorobami metabolicznymi wymagającymi znacznych restrykcji dietetycznych oraz poddających się zabiegom z zakresu chirurgii bariatrycznej.

  Studia obejmą zagadnienia z: dietetyki ogólnej, żywienia w onkologii, gastroenterologii, kardiologii, hematologii, nefrologii, neurologii, geriatrii, nutrigenetyki, epigenetyki, immunologii oraz żywienia klinicznego.   Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze właściwego żywienia i odżywienia. Ponadto posiądzie umiejętności projektowania żywienia doustnego prowadzonego w warunkach domowych i szpitalnych, a także leczenia żywieniowego dojelitowego oraz pozajelitowego w warunkach szpitalnych. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego wspomagającego leczenie każdej choroby. Będzie posiadał także kompetencje do zajmowania stanowisk w instytucjach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania, niedożywionych lub osób otyłych i/lub z zespołem metabolicznym, dietozależnymi chorobami somatycznymi oraz nowotworami, żywieniem w warunkach szpitalnych oraz po zabiegach chirurgicznych (w tym bariatrycznych). Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy lekarza, dietetyka, czy edukatora ds. żywienia.

  Studia podyplomowe "Dietetyka kliniczna" są kierowane w szczególności do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: lekarskim, dietetyki, pielęgniarstwa lub położnictwa, farmacutycznym, lekarsko-dentystycznym czy zdrowia publicznego.

  Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do rejestracji na stronie internetowej rekrutacji

   

     dr hab. Lucyna Ostrowska

  Kierownik Studiów Podyplomowych "Dietetyka Kliniczna"