• Ostatnia zmiana 21.08.2018 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Badania lekarskie studentów

  Badania lekarskie studentów

   

  Studenci, którym w czasie studiów wygasła ważność zaświadczenia lekarza medycyny pracy (dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku) zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu aktualnego zaświadczenia.

  Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  Skierowanie na badania wydawane są w Dziekanacie.

  Wykaz placówek, gdzie można zrobić badania lekarskie wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami można znaleźć na stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: link do strony

  Informujemy, że student bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie będzie dopuszczony do sesji egzaminacyjnej ani praktyk zawodowych.