Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Badania lekarskie studentów.