Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stopnie naukowe i tytuły.
  • Ostatnia zmiana 04.01.2022 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

    Stopnie naukowe i tytuły

     

    Wytyczne dotyczące dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: