• Ostatnia zmiana 21.04.2021 przez Administrator UMB

    Stopnie naukowe i tytuły

     

    Wytyczne dotyczące dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: