• Ostatnia zmiana 03.06.2016 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

    Stopnie naukowe i tytuły

     

    Wytyczne dotyczące dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: