• Ostatnia zmiana 12.12.2017 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Jakość kształcenia na Wydziale

  Skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący:

  prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski (Dziekan)

  Członkowie:

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak (Prodziekan ds. Studenckich)

  prof. dr hab. n. med. Halina Car (Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału)

  prof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzycka (Prodziekan ds. Nauki)

  dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz (Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Nauczania)

   

  Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski

  Z-ca Przewodniczącego - dr hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski

   

  Koordynator ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się – dr n. med. Barbara Jankowiak

   

  Grupy robocze poszczególnych kierunków:

  Kierunek Dietetyka

  dr hab. n. med. Anna Witkowska - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. med. Anna Górska

  dr n. med. Katarzyna Terlikowska

  dr n. o zdr. Iwona Mirończuk – Chodakowska

  mgr Diana Wasiluk

  studenci: Aleksandra Boguszewska, Monika Malinowska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – dr n. kf. Joanna Zapolska – Fitness Club „Maniac Gym” w Białymstoku

   

  Kierunek Elektroradiologia

  dr hab. n. med. Leszek Boćkowski - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia

  dr n. med. Piotr Kułak

  dr n. med. Olga Sobotko – Waszczeniuk

  studenci: Patryk Sulmiński, Maciej Samusik

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr hab. n med. Jan Kochanowicz – Kierownik NZOZ "KENDRON"

   

  Kierunek Fizjoterapia

  prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn – Moskal - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

  dr hab. n. med. Anna Hryniewicz

  dr n. med. Grażyna Paszko – Patej

  dr n. med. Sylwia Chwieśko – Minarowska

  studenci: Anna Bukraba, Łukasz Gryckiewicz

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. o zdr. Andrzej Niewiński - ARTROS Rehabilitacja

   

  Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią

  prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła – Hojna -  koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. hum. Barbara Polityńska - Lewko

  dr n. med. Anna Łobaczuk – Sitnik

  dr n. o zdr. Justyna Fiedorczuk-Fidziukiewicz

  mgr Anna Kraszewska

  studenci: Magdalena Frankowska, Dominika Niemyjska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - mgr Marta Siejło, Dyrektor Regionalny „Słuchmed” w Białymstoku

   

  Kierunek Pielęgniarstwo

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  dr n. o zdr. Anna Owłasiuk

  dr n. o zdr. Magdalena Malesińska

  studenci: Angelika Brzósko, Agnieszka Mordasiewicz     

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

   

  Kierunek Położnictwo

  dr hab. n. med. Marek Szczepański - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Grażyna Kobus

  dr n. o zdr. Dorota Piechocka

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

  mgr Anna Sienkiewicz

  studenci: Sandra Tworkowska, Emilia Wajszczuk

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:
  dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

  prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

   

  Kierunek Ratownictwo Medyczne

  prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko

  dr n. med. Sławomir Czaban

  dr n. med. Agnieszka Szymańska

  dr n. med. Roman Skiepko

  studenci: Klaudia Bielska, Milena Antoszuk

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – lek. med. Mirosław Tarasiuk - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

   

  Kierunek Zdrowie Publiczne

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian – Piotrowska - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. hum. Jacek Breczko

  dr n. med. Joanna Fiłon

  dr n. med. Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński

  studenci: Anna Bielecka, Marta Matuszewska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:

   - lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz, dyrektor PSSE w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

  - Joanna Sosnowska, Kierownik Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, Wydział Polityki Społecznej, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  - Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego nadzorujący Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  - Katarzyna Zajkowska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  - dr n. med. Waldemar Pędziński, Prezes Zarządu Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży

   

  Studia Doktoranckie

  dr hab. n. med. Anna Pryczynicz - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Cecylia Łukaszuk

  dr n. med. Halina Doroszkiewicz

  dr n. med. Anna Milewska

  Przedstawiciele doktorantów: mgr Magda Orzechowska, mgr Joanna Zabłocka

   

  Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  1. ocena i weryfikacja procesu projektowania dydaktyki (efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów) z uwzględnieniem udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. przegląd realizacji procesu kształcenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i monitorowanie praktyk,
  3. weryfikacja systemu oceniania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  4. przegląd środków wspomagających proces kształcenia, w tym danych, dotyczących ankietyzacji pracy Dziekanatu,
  5. analiza wniosków z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale i proponowanie działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale, przedstawianych w postaci raportu zbiorczego (RZ)

   

  Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

  Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na WNoZ

  Procedura kontroli jakości kształcenia na WNoZ

  Arkusz weryfikacji efektów kształcenia na WNoZ

  Wzór sylabusa obowiązującego na WNoZ

  Wzór sylabusa, obowiązującego na studiach doktoranckich WNoZ

  Ankieta oceny Dziekanatu WNoZ

  Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017

  Raport Końcowy Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017