• Ostatnia zmiana 25.11.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Jakość kształcenia na Wydziale

  Skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący:

  prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kolegium Wydziału Nauk o Zdrowiu)

  Członkowie:

  prof. dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz (Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu)

  prof. dr hab. n. med. Halina Car (Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu)

  dr hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski (Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu)

   

  Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodnicząca - dr hab. n. med. Anna Witkowska

  Koordynator ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się – dr n. med. Barbara Jankowiak

   

  GRUPY ROBOCZE POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW:

  Kierunek Biostatystyka

  dr hab. n. hum. Jacek Breczko - koordynator grupy roboczej

  dr n. med. Anna Justyna Milewska

  dr n. med. Angelika Charkiewicz

  mgr Urszula Raczkowska

  mgr inż. Piotr Ziniewicz

  mgr inż. Paweł Malinowski

  studenci: Mateusz Ciborowski, Szymon Kukliński

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – mgr Zdzisław Babicz – Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Informatycznego

   

  Kierunek Dietetyka

  dr hab. n. o zdr. Małgorzata Zujko - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Grażyna Kobus

  dr n. med. Katarzyna Terlikowska

  dr n. o zdr. Diana Wasiluk

  studenci: Marcelina Radziszewska, Olga Szwed

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – mgr Kamila Kulesza – Poradnia Dietetyczna Smaczna Terapia

   

  Kierunek Elektroradiologia

  dr hab. n. med. Leszek Boćkowski - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia

  dr n. med. Adam Łukasiewicz

  dr n. med. Olga Sobotko – Waszczeniuk

  studenci: Julia Żukowska, Maciej Nelke

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – mgr inż. Gabriel Kochanowicz – NZOZ "KENDRON"

   

  Kierunek Fizjoterapia

  prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn – Moskal - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

  dr hab. n. med. Anna Hryniewicz

  dr n. med. Grażyna Paszko – Patej

  dr n. o zdr. Zofia Dzięcioł – Anikiej

  studenci: Anna Bukraba, Jakub Matuk

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. o zdr. Andrzej Niewiński - ARTROS Rehabilitacja

   

  Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią

  prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła – Hojna -  koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. hum. Barbara Polityńska – Lewko

  dr n. med. Anna Łobaczuk – Sitnik

  mgr Agnieszka Dziadel

  mgr Anna Kraszewska

  studenci: Natalia Nozderka, Laura Michałowska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - mgr Marta Siejło - Dyrektor Regionalny „Słuchmed” w Białymstoku

   

  Kierunek Pielęgniarstwo

  dr hab. Halina Doroszkiewicz - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

  dr n. o zdr. Anna Owłasiuk

  dr n. o zdr. Magdalena Malesińska

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  studenci: Matylda Sochoń, Paweł Adamczuk       

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

   

  Kierunek Położnictwo

  dr hab. n. o zdr. Cecylia Łukaszuk - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Matylda Sierakowska

  dr n. o zdr. Dorota Piechocka

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

  mgr Anna Sienkiewicz

  studenci: Zofia Leszczyńska, Anna Bajena

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:

  dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

  prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

   

  Kierunek Ratownictwo Medyczne

  prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. med. Katarzyna Niemirowicz - Laskowska

  dr n. med. Sławomir Czaban

  dr n. med. Agnieszka Szymańska

  dr n. med. Roman Skiepko

  studenci: Jakub Bartoszuk, Paulina Rydel

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – dr Mirosław  Rybałtowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

   

  Kierunek Zdrowie Publiczne

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian – Piotrowska - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

  dr n. o zdr. Agnieszka Paszko

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński

  studenci: Justyna Kostusik, Paulina Maciejewska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - mgr Paweł Buczko – zastępca dyrektora Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

   

  Studia Doktoranckie

  dr hab. n. med. Anna Pryczynicz - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Jolanta Sawicka - Powierza

  dr n. o zdr. Joanna Fiłon

  dr n. o zdr. Agnieszka Lankau

  Przedstawiciele doktorantów: mgr Rafał Milewski, mgr Maciej Samusik

   

  Studia Podyplomowe

  dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia – koordynator grupy roboczej

  dr n. o zdr. Iwona Mirończuk – Chodakowska

  dr n. o zdr. Zofia Dzięcioł – Anikiej

  mgr Anna Kraszewska

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

  dr n. med. Roman Skiepko

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński

   

  Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  1. ocena i weryfikacja procesu projektowania dydaktyki (efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów) z uwzględnieniem udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. przegląd realizacji procesu kształcenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i monitorowanie praktyk,
  3. weryfikacja systemu oceniania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  4. przegląd środków wspomagających proces kształcenia, w tym danych, dotyczących ankietyzacji pracy Dziekanatu,
  5. analiza wniosków z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale i proponowanie działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale, przedstawianych w postaci raportu zbiorczego (RZ)

   

  Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

  Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych na WNoZ

  Arkusz hospitacji praktyk zawodowych na WNoZ

  Procedura kontroli jakości kształcenia na WNoZ

  Arkusz weryfikacji i oceny realizacji efektów uczenia się na WNoZ

  Wzór sylabusa obowiązującego na WNoZ

  Wzór sylabusa obowiązującego na studiach doktoranckich WNoZ

  Ankieta oceny Dziekanatu WNoZ

  Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017

  Raport Końcowy Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017

  Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2017/2018

  Raport Końcowy Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2017/2018

  Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2018/2019

  Raport Końcowy Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2018/2019

  Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2019/2020

  Raport Końcowy Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2019/2020