• Ostatnia zmiana 22.03.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Jakość kształcenia na Wydziale

  Skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący:

  prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski (Dziekan)

  Członkowie:

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak (Prodziekan ds. Studenckich)

  prof. dr hab. n. med. Halina Car (Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału)

  prof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzycka (Prodziekan ds. Nauki)

  dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz (Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Nauczania)

   

  Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski

  Z-ca Przewodniczącego - dr hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski

   

  Koordynator ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się – dr n. med. Barbara Jankowiak

   

  Grupy robocze poszczególnych kierunków:

  Kierunek Dietetyka

  dr hab. n. med. Anna Witkowska - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. med. Anna Górska

  dr n. med. Katarzyna Terlikowska

  dr n. o zdr. Iwona Mirończuk – Chodakowska

  mgr Diana Wasiluk

  studenci: Aleksandra Boguszewska, Monika Malinowska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – dr n. kf. Joanna Zapolska – Fitness Club „Maniac Gym” w Białymstoku

   

  Kierunek Elektroradiologia

  dr hab. n. med. Leszek Boćkowski - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia

  dr n. med. Piotr Kułak

  dr n. med. Olga Sobotko – Waszczeniuk

  studenci: Patryk Sulmiński, Maciej Samusik

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr hab. n med. Jan Kochanowicz – Kierownik NZOZ "KENDRON"

   

  Kierunek Fizjoterapia

  prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn – Moskal - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

  dr hab. n. med. Anna Hryniewicz

  dr n. med. Grażyna Paszko – Patej

  dr n. med. Sylwia Chwieśko – Minarowska

  studenci: Anna Bukraba, Łukasz Gryckiewicz

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. o zdr. Andrzej Niewiński - ARTROS Rehabilitacja

   

  Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią

  prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła – Hojna -  koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. hum. Barbara Polityńska - Lewko

  dr n. med. Anna Łobaczuk – Sitnik

  dr n. o zdr. Justyna Fiedorczuk-Fidziukiewicz

  mgr Anna Kraszewska

  studenci: Magdalena Frankowska, Dominika Niemyjska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - mgr Marta Siejło, Dyrektor Regionalny „Słuchmed” w Białymstoku

   

  Kierunek Pielęgniarstwo

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  dr n. o zdr. Anna Owłasiuk

  dr n. o zdr. Magdalena Malesińska

  studenci: Angelika Brzósko, Agnieszka Mordasiewicz     

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych - dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

   

  Kierunek Położnictwo

  dr hab. n. med. Marek Szczepański - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Grażyna Kobus

  dr n. o zdr. Dorota Piechocka

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz

  mgr Anna Sienkiewicz

  studenci: Sandra Tworkowska, Emilia Wajszczuk

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:
  dr n. med. Cecylia Dolińska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

  prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

   

  Kierunek Ratownictwo Medyczne

  prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko

  dr n. med. Sławomir Czaban

  dr n. med. Agnieszka Szymańska

  dr n. med. Roman Skiepko

  studenci: Klaudia Bielska, Milena Antoszuk

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych – lek. med. Mirosław Tarasiuk - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

   

  Kierunek Zdrowie Publiczne

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian – Piotrowska - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. hum. Jacek Breczko

  dr n. med. Joanna Fiłon

  dr n. med. Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński

  studenci: Anna Bielecka, Marta Matuszewska

  Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:

   - lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz, dyrektor PSSE w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

  - Joanna Sosnowska, Kierownik Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, Wydział Polityki Społecznej, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  - Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego nadzorujący Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  - Katarzyna Zajkowska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  - dr n. med. Waldemar Pędziński, Prezes Zarządu Łomżyńskiego Centrum Medycznego w Łomży

   

  Studia Doktoranckie

  dr hab. n. med. Anna Pryczynicz - koordynator grupy roboczej

  dr hab. n. o zdr. Cecylia Łukaszuk

  dr n. med. Halina Doroszkiewicz

  dr n. med. Anna Milewska

  Przedstawiciele doktorantów: mgr Magda Orzechowska, mgr Joanna Zabłocka

   

  Studia Podyplomowe

  dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia – koordynator grupy roboczej - Elektroradiologia

  dr n. o zdr. Iwona Mirończuk – Chodakowska - Dietetyka

  dr n. med. Sylwia Chwieśko – Minarowska - Fizjoterapia

  dr n. o zdr. Justyna Fiedorczuk-Fidziukiewicz - Logopedia

  dr n. med. Katarzyna Snarska - Pielęgniarstwo

  dr n. o zdr. Agata Sacharewicz - Położnictwo

  dr n. med. Roman Skiepko – Ratownictwo Medyczne

  dr n. o zdr. Bartosz Pędziński – Zdrowie Publiczne

   

  Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  1. ocena i weryfikacja procesu projektowania dydaktyki (efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów) z uwzględnieniem udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. przegląd realizacji procesu kształcenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i monitorowanie praktyk,
  3. weryfikacja systemu oceniania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  4. przegląd środków wspomagających proces kształcenia, w tym danych, dotyczących ankietyzacji pracy Dziekanatu,
  5. analiza wniosków z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale i proponowanie działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale, przedstawianych w postaci raportu zbiorczego (RZ)

   

  Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

  Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych na WNoZ

  Arkusz hospitacji praktyk zawodowych na WNoZ

  Procedura kontroli jakości kształcenia na WNoZ

  Arkusz weryfikacji i oceny realizacji efektów kształcenia na WNoZ

  Wzór sylabusa obowiązującego na WNoZ

  Wzór sylabusa obowiązującego na studiach doktoranckich WNoZ

  Ankieta oceny Dziekanatu WNoZ

  Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017

  Raport Końcowy Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017